Logo: Urząd Gminy Elbląg

Referaty i stanowiska

Referat Organizacyjny

REFERAT  ORGANIZACYJNY
ul. Browarna 85, 82-300 Elbląg
KIEROWNIK, OBSŁUGA BIURA RADY GMINY
Dorota Białobrzeska, pok. Nr 2
tel. 55 234 18 84 wew. 34
STANOWISKO DS. OBSŁUGI SEKRETARIATU URZĘDU GMINY:
Edyta Jemczura, pok. Nr 20
tel. 55 234 18 84 wew. 20
STANOWISKO DS. KADR I DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ:
Jadwiga Orłowska, pok. Nr 27
tel. 55 234 18 84 wew. 38
KOORDYNATOR GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
Magdalena Roszak, pok. Nr 10
tel. 55 234 18 84  wew. 43
PODINSPEKTOR DS. FUNDUSZU SOŁECKIEGO
Magdalena Zakrzewska, pok. Nr 27
tel. 55 234 18 84 wew. 47
 

Referat Infrastruktury

REFERAT INFRASTRUKTURY
ul. Browarna 85, 82-300 Elbląg
KIEROWNIK
Artur Waśniewski, pok. Nr 6
tel. 55 234 18 84 wew. 48
INSPEKTOR DS. DROGOWNICTWA, MELIORACJI I ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOWODZIOWEGO:
Dariusz Zięba, pok. Nr 6
tel. 55 234 18 84 wew. 48
PODINSPEKTOR DS. INWESTYCJI I REMONTÓW
Piotr Kusy, pok. Nr 6
tel. 55 234 18 84 wew. 48
INSPEKTOR DS. GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI I ROLNICTWA
Celina Marzec, pok. Nr 35
tel. 55 234 18 84 wew. 45
INSPEKTOR DS. BUDOWNICTWA
Justyna Nosarzewska, pok. Nr 5
tel. 55 234 18 84 wew. 46
INSPEKTOR DS. BUDOWNICTWA
Barbara Wiśniewska, pok. Nr 5
tel. 55 234 18 84 wew. 46

Referat Finansowy

REFERAT FINANSOWY
ul. Browarna 85, 82-300 Elbląg
SKARBNIK GMINY ELBLĄG
Wioletta Kotkowska, pok. Nr 23
tel. 55 234 18 84 wew. 25
ZASTĘPCA SKARBNIKA
Monika Lechowska, pok. Nr 24
tel. 55 234 18 84 wew. 37
WYMIAR PODATKÓW
Anna Stankiewicz, Justyna Gorgol, pok. Nr 33
tel. 55 234 18 84 wew. 28
WYMIAR PODATKÓW OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH
Natalia Ponichtera, pok. Nr 27
tel. 55 234 18 84 wew. 47
WINDYKACJA OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI ORAZ CZYNSZÓW
Urszula Wilkiewicz, Anna Gałkiewicz, pok. Nr 31
tel. 55 234 18 84 wew. 33
KASA URZĘDU GMINY ELBLĄG
Mariola Nowicka, pok. Nr 30
tel. 55 234 18 84 wew. 32
WINDYKACJA PODATKÓW
Marta Król, Justyna Michalczyk, pok. Nr 29
tel. 55 234 18 84 wew. 31
PŁACE
Bożena Paradowska, pok. 28
tel. 55 234 18 84 wew. 52

Referat Oświaty

REFERAT OŚWIATY
 ul. Browarna 85, 82-300 Elbląg
KIEROWNIK
Anna Wójtowicz, pok. Nr 4
tel. 55 234 18 84 wew. 39
INSPEKTOR DS. KSIĘGOWOŚCI BUDŻETOWEJ
Małgorzata Biegaj, pok. Nr 4
tel. 55 234 18 84 wew. 39
GŁÓWNA KSIĘGOWA OŚWIATY
Izabela Sielewicz, pok. Nr 9
tel. 55 234 18 84 wew. 30
INSPEKTOR DS. RACHUBY PŁAC
Ewa Orłowska, pok. Nr 9
tel. 55 234 18 84 wew. 30
PODINSPEKTOR DS. KSIĘGOWOŚCI BUDŻETOWEJ
Danuta Smolińska, pok. Nr 3
tel. 55 234 18 84 wew. 30
INSPEKTOR DS. SPORTU I REKREACJI
Jerzy Jarzyło, tel. 55 234 18 84 wew. 36

Referat Ochrony Środowiska

REFERAT OCHRONY ŚRODOWISKA
ul. Browarna 85, 82-300 Elbląg
KIEROWNIK
Iwona Meger Baniecka, pok. Nr 34
tel. 55 234 18 84 wew. 35
INSPEKTOR DS. OCHRONY ŚRODOWISKA
Aleksandra Chudzik, pok. Nr 9
tel. 55 234 18 84 wew. 27
INSPEKTOR DS. OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI KOMUNALNEJ:
Anetta Siółkowska, pok. Nr 9
tel. 55 234 18 84 wew. 27
PODINSPEKTOR DS. GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI
Sebstian Stefański, pok. Nr 3
tel. 55 234 18 84 wew. 29
INSPEKTOR DS. GOSPODARKI ODPADAMI
Beata Śliwicka, pok. Nr. 3
tel. 55 234 18 84 wew. 29
PODINSPEKTOR DS. GOSPODARKI ODPADAMI
Monika Sukierka, pok. Nr 34
tel. 55 234 18 84 wew. 55
INSPEKTOR DS. GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ
Jacek Stando, pok. Nr 35
tel. 55 234 18 84 wew. 44
INSPEKTOR DS. GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ
Barbara Czajkowska, pok. Nr 35
tel. 55 234 18 84 wew. 44

Referat Spraw Obywatelskich

REFERAT  SPRAW OBYWATELSKICH
ul. Browarna 85, 82-300 Elbląg
 
KIEROWNIK
Marta Wojarz pok. Nr 7
tel. 55 234-18-84 w. 41
 
DOWODY OSOBISTE, EWIDENCJA LUDNOŚCI
Dominika Sałek, Wiesława Bęben pok. Nr 8
tel. 55 234-18-84 w. 40
 
OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
Tomasz Malesiński pok. Nr 7
tel. 55 234-18-84 w. 41

Kontakt - stopka

Adres urzędu:

Urząd Gminy Elbląg
ul. Browarna 85
82-300 Elbląg

Kontakt z urzędem:

tel: 055 234 18 84
fax: 055 234 08 71
RACHUNEK BANKOWY:
Bank Millennium SA 
37 1160 2202 0000 0005 9347 5432
 

Godziny Przyjęć interesantów:

Zapraszamy do Urzędu Gminy:
pon - pt: 7:00 - 15:00
śr: 8:00 - 16:00