Logo: Urząd Gminy Elbląg

Rolnictwo i pokrewne

DRUGA AKTUALIZACJA! - Wsparcie finansowe dla rodzin, którym zagraża utrata płynności finansowej w związku z wystąpieniem w 2022 r. suszy lub gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich - termin przedłużony do 30 listopada 2022 r.

Komunikat Wójta Gminy Elbląg dotyczący ryzyka wystąpienia grypy ptaków

IV Forum Innowacji "Głód Jakości" - 4 września 2022 r.

XXVIII Jesienne Targi Rolnicze "Wszystko dla Rolnictwa" 3-4 września 2022 r.

OIP w Olsztynie: List do Rolników, Rodziców i Opiekunów Dzieci mieszkających w gospodarstwach rolnych

ARiMR: Młodzi rolnicy mają jeszcze tylko kilka dni, by starać się o 150 tys. zł

KRUS OR Olsztyn: turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników w 2022 r.

WIORiN: bezpieczne i właściwe stosowanie środków ochrony roślin

ARiMR: 5 tys. zł, 6 tys. zł lub 7 tys. zł – wsparcie na działalność statutową kół gospodyń wiejskich

ARiMR: Przypominamy i zachęcamy – zgłoś uprawy do uzupełniającej płatności podstawowej

1 2 3 4 5 6 ... 10