Logo: Urząd Gminy Elbląg

Ogłoszenia - Licytacje

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI BOGACZEWO nr KW ELlE/00034243/5 dot. IX Co 292/18

OBWIESZCZENIE O UPROSZCZONEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI RACZKI ELBLĄSKIE

OBWIESZCZENIE O UPROSZCZONEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI WŁADYSŁAWOWO

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY MAJĄTKU RUCHOMEGO WÓJT GMINY ELBLĄG OGŁASZA PISEMNY PRZETARG OFERTOWY NA SPRZEDAŻ POJAZDU GAŚNICZEGO STAR 29 Z OSP TROPY

 1. NAZWA I SIEDZIBA JEDNOSTKI
Urząd Gminy Elbląg, ul. Browarna 85, 82-300 Elbląg, tel. 55 234 18 84, fax. 55 234 08 71.
 1. PRZEDMIOT SPRZEDAŻY
Marka: FSC STARACHOWICE STAR 29,
Rodzaj/przeznaczenie: samochód specjalny, gaśniczy, średni (GBM 2,5/8),
Rok produkcji: 1971, karosowany w Brzezinach w 1998 r.,
Paliwo: Diesel,
Dopuszczalna masa całkowita: 13200 kg,
VIN: 12710,
Stan techniczny: niesprawny, brak badań technicznych,
Kabina: 2 + 4,
Informacje dodatkowe: pojazd znajduje się w siedzibie OSP Tropy Elbląskie, niesprawny, zabudowa pożarnicza po karosacji w PPHU Osiny w 1998 r., zbiornik na wodę 2500 l, kabina dzielona (kierowca + dowódca, przedział załogi 4 osobowy, nieogrzewany), napęd na tylną oś, rolety (żaluzje) w części zabudowy pożarniczej po obu stronach pojazdu i z tyłu (dostęp do motopompy), na tylnej ścianie drabinka do wejścia na dach pojazdu. Odbiór pojazdu z remizy po stronie kupującego.
Cena wywoławcza brutto: 5 500,00 zł.
 1. MIEJSCE SKŁADANIA OFERT
Oferty należy składać w Urzędzie Gminy Elbląg ul. Browarna 85, 82-300 Elbląg.
Termin składania ofert mija w dniu 19.04.2023 r. o godz. 1500.
 1. WYMAGANIA JAKIM POWINNA ODPOWIADAĆ OFERTA
 1. Imię i nazwisko, adres lub nazwę firmy, instytucji oraz siedzibę oferenta.
 2. Oferowaną cenę brutto.
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem: „Oferta na zakup pojazdu gaśniczego Star 29 z OSP Tropy” - nie otwierać przed 19.04.2023 r. godz. 1500.
 1. INFORMACJE DODATKOWE
 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.
 2. Osoba uprawniona do kontaktu w sprawach technicznych: inspektor ds. ochrony ppoż. U.G. Elbląg Tomasz Malesiński , tel. 663 771 246.
 3. Nabywca zobowiązany jest do zapłaty ceny nabycia niezwłocznie po wyborze jego oferty w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia wyboru oferty. Brak wpłaty traktowany będzie jako odstąpienie od oferty. Podstawą do wydania zakupionego przedmiotu będzie przedłożona kopia przelewu bankowego. Wydanie pojazdu nastąpi w siedzibie OSP Tropy w terminie uzgodnionym przez strony.
 1. MIEJSCE I TERMIN, W KTÓRYM MOŻNA OBEJRZEĆ PRZEDMIOT UMOWY
Pojazd można oglądać w siedzibie OSP Tropy w terminie uzgodnionym z inspektorem ds. ochrony ppoż. U.G. Elbląg.

Obwieszczenie o drugiej licytacji nieruchomości Janów

Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości Gronowo Górne

Obwieszczenie o oszacowaniu nieruchomości Sierpin

Kontakt - stopka

Adres urzędu:

Urząd Gminy Elbląg
ul. Browarna 85
82-300 Elbląg

Kontakt z urzędem:

tel: 055 234 18 84
fax: 055 234 08 71
RACHUNEK BANKOWY:
Bank Millennium SA 
37 1160 2202 0000 0005 9347 5432
 

Godziny Przyjęć interesantów:

Zapraszamy do Urzędu Gminy:
pon - pt: 7:00 - 15:00
śr: 8:00 - 16:00