Logo: Urząd Gminy Elbląg

Informacje

Wykaz szkół, którym udzielono wsparcia w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO

Konkurs ,,Ziemia – planeta marzeń”

Sklep z zabawkami Maludas organizuje drugą edycje konkursu! Tym razem temat dotyczy troski o środowisko, a hasłem przewodnim jest: ,,Ziemia – planeta marzeń”. Dbanie o ekosystem staje się w świadomości wielu osób niezwykle ważne, bowiem z roku na rok środowisko ulega większej degradacji, dlatego warto edukować w tym zakresie dzieci od najmłodszych lat.
 
Co trzeba zrobić?
Aby wziąć udział w konkursie, należy za pomocą dowolnej metody plastycznej przedstawić to, jak dbasz o środowisko. Segregacja śmieci, oszczędzanie wody, zakupy z torbą wielokrotnego użytku – dzieci mają wiele możliwości! A wszystko w trosce o Matkę Naturę.
 
Nagrody
 • W kategorii - przedszkole będą przyznane następujące nagrody:
      * Zielona kompania (I miejsce) - bon o wartości 900 zł,
      * Ekologiczny zakątek (II miejsce) - bon o wartości 700 zł,
      * Zgodni z naturą (III miejsce) - bon o wartości 400 zł.

  W kategorii - szkoła podstawowa i parafie będą przyznane następujące nagrody:
      * Świadomi obywatele (I miejsce) - bon o wartości 900 zł,
      * Proekologiczna drużyna (II miejsce) - bon o wartości 700 zł,
      * Pielęgnujący ekosystem (III miejsce) -  bon o wartości 400 zł.
 
Bon zostanie przesłany drogą e-mailową na wskazany adres w formularzu zgłoszeniowym.
 
Liczba zgłoszeń
Każde przedszkole może wysłać 10 zgłoszeń, szkoła podstawowa i parafia może wysłać maksymalnie 12 zgłoszeń.
 
Termin
Na prace czekamy do 21 maja. Zwycięzców ogłosimy 26 maja.
 
Forma zgłoszeń
Aby wziąć udział w konkursie, należy zapoznać się z regulaminem, pobrać formularz i prawidłowo go wypełnić. Następnie prześlij go razem z pracą i zgodami rodziców dzieci/dziecka na adres konkurs@maludas24.pl. Więcej informacji na stronie: https://maludas.pl/konkurs
Pracę należy przesłać w formacie .jpg lub .png w wysokiej rozdzielczości, co umożliwi zamieszczenie jej w galerii sklepu Maludas.
 
Komisja konkursowa
Miło nam ogłosić, że przewodniczącą jury w konkursie została Wiola Wołoszyn, autorka popularnej serii książek ,,Jano i Wito”.
Partnerzy konkursu:
 
 

Program Stypendiów Pomostowych 2021/2022

Program jest skierowany do tegorocznych maturzystów, którzy ukończyli szkołę ponadgimnazjalną w 2021 roku.
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: www.stypendia-pomostowe.pl
 

REKRUTACJA DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH 2021-2022

PLAN ROZWOJU OŚWIATY W GMINIE ELBLĄG

PLAN ROZWOJU OŚWIATY W GMINIE ELBLĄG
Miło nam poinformować, że w ramach projektu „VULCAN kompetencji w warmińsko-mazurskich samorządach” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, w Gminie Elbląg opracowano plan rozwoju oświaty, mający na celu podniesienie jakości usług edukacyjnych, objęcie procesem wspomagania co najmniej dwóch szkół oraz podniesienie kompetencji w zakresie zarządzania oświatą.
Wspólne zaangażowanie dyrektorów szkół, mieszkańców i pracowników samorządu w projekt było wyjściową do opracowania w/w planu.
Opracowanie planu poprzedziła diagnoza przeprowadzona etapowo w okresie od stycznia do sierpnia 2020 r.  Pierwszym ważnym elementem diagnozy było spotkanie z dyrektorami szkół, które odbyło się dnia 09.01.2020 r. w Urzędzie Gminy Elbląg. Podczas spotkania zapoznano dyrektorów z założeniami projektu oraz zwrócono się z prośbą o opracowanie analizy SWOT ukierunkowanej na czynniki  mające wpływ na funkcjonowanie oświaty w naszej gminie. Ponadto w diagnozie wykorzystano: ankietę pytań otwartych i zamkniętych przeprowadzoną wśród 4 dyrektorów, 57 nauczycieli, 78 rodziców i 99 uczniów szkół gminnych, wnioski ze spotkania z dyrektorami szkół, analizę SWOT, ankietę skierowaną do dyrektorów szkół w sprawie procesowego  wspomagania szkół, odpowiedzi na pismo skierowane do instytucji odpowiedzialnych za prowadzenie procesu wspomagania w szkołach gminnych, tj. do Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu, Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej w Elblągu, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 w Elblągu, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 2 w Elblągu oraz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pasłęku, analizę wybranej dokumentacji strategicznej, wnioski z debaty oświatowej.
Wielostronne spojrzenie i przeprowadzenie diagnozy potrzeb różnymi metodami pozwoliło na świadome podjęcie decyzji ukierunkowanej na określenie następującego priorytetu oraz celów strategicznych i operacyjnych.
Priorytetem polityki oświatowej w Gminie Elbląg jest jakościowy rozwój szkół ukierunkowany na kształtowanie kompetencji kluczowych, który osiągnąć można poprzez:
Cel strategiczny: Wspieranie szkół w kształtowaniu kompetencji kluczowych uczniów
 
     1.1 Cel operacyjny: Opracowanie modelu kompleksowego procesu wspomagania szkół w Gminie Elbląg dzięki przeprowadzeniu doskonalenia nauczycieli w formie procesowego wspomagania pracy szkoły w 2 szkołach i funkcjonowaniu 2 międzyszkolnych sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli do końca czerwca 2022 roku.
    
     1.2 Cel strategiczny: Optymalizacja wydatków oświatowych
 
     2.1 Cel operacyjny: Uzyskanie informacji na temat wydatków oświatowych poprzez przeprowadzenie audytu finansowo-organizacyjnego w roku szkolnym 2020/2021.
Wnioski płynące z diagnozy jednoznacznie wskazały na potrzebę zorganizowania doskonalenia nauczycieli ukierunkowanego na organizację procesów edukacyjnych i tym samym wpłynięcie na efekty kształcenia uczniów poprzez: wdrażanie nowatorskich metod nauczania dostosowanych do potrzeb uczniów, umożliwianie uczniom praktycznego zdobywania i utrwalania wiedzy poprzez doświadczenia i eksperyment, doskonalenie kompetencji zawodowych nauczycieli poprzez procesowe wspomaganie szkół. Kolejnym ważnym aspektem będzie również przeprowadzenie audytu oświatowego i podjęcie decyzji co do racjonalizacji wydatków poniesionych na zadania oświatowe w gminie. Audytu dokona w okresie od stycznia do czerwca 2021 roku firma zewnętrzna wybrana w drodze zaproszenia do składania ofert. 
Podsumowując:
W Gminie Elbląg planujemy edukację wysokiej jakości z dobrymi wynikami edukacyjnymi,  zarządzaną efektywnie, racjonalizując przy tym wydatki oświatowe.
Zapraszamy do zapoznania się z „Planem rozwoju oświaty w Gminie Elbląg”, który dostępny jest na stronie internetowej Gminy Elbląg oraz stronach poszczególnych szkół. 
 

Kontakt - stopka

Adres urzędu:

Urząd Gminy Elbląg
ul. Browarna 85
82-300 Elbląg

Kontakt z urzędem:

tel: 055 234 18 84
fax: 055 234 08 71
e-mail: sekretariat@gminaelblag.pl
 

Godziny Przyjęć interesantów:

Zapraszamy do Urzędu Gminy:
pon - pt: 7:00 - 15:00
śr: 8:00 - 16:00