Logo: Urząd Gminy Elbląg

Informacje

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO

 
DOFINANSOWANO
ZE ŚRODKÓW
PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO
 
„DOFINANSOWANIE
PRACODAWCOM KOSZTÓW
KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH
PRACOWNIKÓW”
 
DOFINANSOWANIE
30 669,62 zł
 
CAŁKOWITA WARTOŚĆ
30 669,62 zł
czytaj dalej

Wykaz szkół, którym udzielono wsparcia w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025

Z przyjemnością informujemy, że  Gmina Elbląg, w ramach realizacji Priorytetu 3 „Zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego, bibliotek szkolnych i pedagogicznych”, Kierunek interwencji 3.2. „Zakup nowości wydawniczych oraz elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych i pedagogicznych” ustanowionego uchwałą nr 69/2021 Rady Ministrów z dnia
21 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021–2025”otrzymała dotację dla 2 szkół podstawowych:
- Publicznej Szkoły Podstawowej w Węzinie i Publicznej Szkoły Podstawowej im. Państwowej Straży Pożarnej w Nowakowie.
Całkowity koszt zadania wyniesie 10 000 zł, przy czym kwota dofinansowania wyniesie 8000 zł,
po 4000 zł dla każdej ze szkół. Realizacja projektu jest możliwa dzięki wkładowi własnemu, który wynosi 20% kosztów realizacji zadania.
„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” jest programem wieloletnim mającym na celu poprawę stanu czytelnictwa w Polsce poprzez wzmacnianie roli bibliotek publicznych, szkolnych
i pedagogicznych jako lokalnych ośrodków życia społecznego. Cel ten realizowany będzie w szkołach poprzez uzupełnienie zbiorów biblioteki szkolnej o nowości wydawnicze.
Program jest realizowany przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, przy zaangażowaniu Biblioteki Narodowej, Instytutu Książki i Narodowego Centrum Kultury, oraz we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki jako Operatora Priorytetu 3.

Wykaz szkół, którym udzielono wsparcia w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025

 
Z przyjemnością informujemy, że  Gmina Elbląg, w ramach realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” otrzymała dotację w wysokości 2500 zł na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych  do 3 oddziałów przedszkolnych będących w strukturach Publicznej Szkoły Podstawowej w Gronowie Górnym.
 
Realizacja projektu jest możliwa dzięki wkładowi własnemu Gminy, który wynosi 20% kosztów realizacji zadania.
 
W ramach Programu  w oddziałach przedszkolnych w szkole  prowadzone są różne przedsięwzięcia i spotkania promujące czytelnictwo. Nauczyciele bibliotekarze czytają przedszkolakom bajki, razem z wychowawcami przygotowali obchody Światowego Dnia Pluszowego Misia, Dzień Postaci z Bajek. Grupa 4-5 latków wzięła udział w spotkaniu z autorką bajek dla dzieci Wiolettą Piasecką w Gminnej Bibliotece w Komorowie Żuławskim.
czytaj dalej

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO

 
 
DOFINANSOWANO
 
ZE ŚRODKÓW
 
PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO
 
„DOFINANSOWANIE
 
PRACODAWCOM KOSZTÓW
 
KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH
 
PRACOWNIKÓW”
 
DOFINANSOWANIE
 
71 760,02 zł
 
CAŁKOWITA WARTOŚĆ
 
71 760,02 zł
 
czytaj dalej

Konkurs ,,Ziemia – planeta marzeń”

Sklep z zabawkami Maludas organizuje drugą edycje konkursu! Tym razem temat dotyczy troski o środowisko, a hasłem przewodnim jest: ,,Ziemia – planeta marzeń”. Dbanie o ekosystem staje się w świadomości wielu osób niezwykle ważne, bowiem z roku na rok środowisko ulega większej degradacji, dlatego warto edukować w tym zakresie dzieci od najmłodszych lat.
 
Co trzeba zrobić?
Aby wziąć udział w konkursie, należy za pomocą dowolnej metody plastycznej przedstawić to, jak dbasz o środowisko. Segregacja śmieci, oszczędzanie wody, zakupy z torbą wielokrotnego użytku – dzieci mają wiele możliwości! A wszystko w trosce o Matkę Naturę.
 
Nagrody
 • W kategorii - przedszkole będą przyznane następujące nagrody:
      * Zielona kompania (I miejsce) - bon o wartości 900 zł,
      * Ekologiczny zakątek (II miejsce) - bon o wartości 700 zł,
      * Zgodni z naturą (III miejsce) - bon o wartości 400 zł.

  W kategorii - szkoła podstawowa i parafie będą przyznane następujące nagrody:
      * Świadomi obywatele (I miejsce) - bon o wartości 900 zł,
      * Proekologiczna drużyna (II miejsce) - bon o wartości 700 zł,
      * Pielęgnujący ekosystem (III miejsce) -  bon o wartości 400 zł.
 
Bon zostanie przesłany drogą e-mailową na wskazany adres w formularzu zgłoszeniowym.
 
Liczba zgłoszeń
Każde przedszkole może wysłać 10 zgłoszeń, szkoła podstawowa i parafia może wysłać maksymalnie 12 zgłoszeń.
 
Termin
Na prace czekamy do 21 maja. Zwycięzców ogłosimy 26 maja.
 
Forma zgłoszeń
Aby wziąć udział w konkursie, należy zapoznać się z regulaminem, pobrać formularz i prawidłowo go wypełnić. Następnie prześlij go razem z pracą i zgodami rodziców dzieci/dziecka na adres konkurs@maludas24.pl. Więcej informacji na stronie: https://maludas.pl/konkurs
Pracę należy przesłać w formacie .jpg lub .png w wysokiej rozdzielczości, co umożliwi zamieszczenie jej w galerii sklepu Maludas.
 
Komisja konkursowa
Miło nam ogłosić, że przewodniczącą jury w konkursie została Wiola Wołoszyn, autorka popularnej serii książek ,,Jano i Wito”.
Partnerzy konkursu:
 
 

Program Stypendiów Pomostowych 2021/2022

Program jest skierowany do tegorocznych maturzystów, którzy ukończyli szkołę ponadgimnazjalną w 2021 roku.
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: www.stypendia-pomostowe.pl
 

REKRUTACJA DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH 2021-2022

PLAN ROZWOJU OŚWIATY W GMINIE ELBLĄG

PLAN ROZWOJU OŚWIATY W GMINIE ELBLĄG
Miło nam poinformować, że w ramach projektu „VULCAN kompetencji w warmińsko-mazurskich samorządach” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, w Gminie Elbląg opracowano plan rozwoju oświaty, mający na celu podniesienie jakości usług edukacyjnych, objęcie procesem wspomagania co najmniej dwóch szkół oraz podniesienie kompetencji w zakresie zarządzania oświatą.
Wspólne zaangażowanie dyrektorów szkół, mieszkańców i pracowników samorządu w projekt było wyjściową do opracowania w/w planu.
Opracowanie planu poprzedziła diagnoza przeprowadzona etapowo w okresie od stycznia do sierpnia 2020 r.  Pierwszym ważnym elementem diagnozy było spotkanie z dyrektorami szkół, które odbyło się dnia 09.01.2020 r. w Urzędzie Gminy Elbląg. Podczas spotkania zapoznano dyrektorów z założeniami projektu oraz zwrócono się z prośbą o opracowanie analizy SWOT ukierunkowanej na czynniki  mające wpływ na funkcjonowanie oświaty w naszej gminie. Ponadto w diagnozie wykorzystano: ankietę pytań otwartych i zamkniętych przeprowadzoną wśród 4 dyrektorów, 57 nauczycieli, 78 rodziców i 99 uczniów szkół gminnych, wnioski ze spotkania z dyrektorami szkół, analizę SWOT, ankietę skierowaną do dyrektorów szkół w sprawie procesowego  wspomagania szkół, odpowiedzi na pismo skierowane do instytucji odpowiedzialnych za prowadzenie procesu wspomagania w szkołach gminnych, tj. do Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu, Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej w Elblągu, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 w Elblągu, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 2 w Elblągu oraz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pasłęku, analizę wybranej dokumentacji strategicznej, wnioski z debaty oświatowej.
Wielostronne spojrzenie i przeprowadzenie diagnozy potrzeb różnymi metodami pozwoliło na świadome podjęcie decyzji ukierunkowanej na określenie następującego priorytetu oraz celów strategicznych i operacyjnych.
Priorytetem polityki oświatowej w Gminie Elbląg jest jakościowy rozwój szkół ukierunkowany na kształtowanie kompetencji kluczowych, który osiągnąć można poprzez:
Cel strategiczny: Wspieranie szkół w kształtowaniu kompetencji kluczowych uczniów
 
     1.1 Cel operacyjny: Opracowanie modelu kompleksowego procesu wspomagania szkół w Gminie Elbląg dzięki przeprowadzeniu doskonalenia nauczycieli w formie procesowego wspomagania pracy szkoły w 2 szkołach i funkcjonowaniu 2 międzyszkolnych sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli do końca czerwca 2022 roku.
    
     1.2 Cel strategiczny: Optymalizacja wydatków oświatowych
 
     2.1 Cel operacyjny: Uzyskanie informacji na temat wydatków oświatowych poprzez przeprowadzenie audytu finansowo-organizacyjnego w roku szkolnym 2020/2021.
Wnioski płynące z diagnozy jednoznacznie wskazały na potrzebę zorganizowania doskonalenia nauczycieli ukierunkowanego na organizację procesów edukacyjnych i tym samym wpłynięcie na efekty kształcenia uczniów poprzez: wdrażanie nowatorskich metod nauczania dostosowanych do potrzeb uczniów, umożliwianie uczniom praktycznego zdobywania i utrwalania wiedzy poprzez doświadczenia i eksperyment, doskonalenie kompetencji zawodowych nauczycieli poprzez procesowe wspomaganie szkół. Kolejnym ważnym aspektem będzie również przeprowadzenie audytu oświatowego i podjęcie decyzji co do racjonalizacji wydatków poniesionych na zadania oświatowe w gminie. Audytu dokona w okresie od stycznia do czerwca 2021 roku firma zewnętrzna wybrana w drodze zaproszenia do składania ofert. 
Podsumowując:
W Gminie Elbląg planujemy edukację wysokiej jakości z dobrymi wynikami edukacyjnymi,  zarządzaną efektywnie, racjonalizując przy tym wydatki oświatowe.
Zapraszamy do zapoznania się z „Planem rozwoju oświaty w Gminie Elbląg”, który dostępny jest na stronie internetowej Gminy Elbląg oraz stronach poszczególnych szkół. 
 

Kontakt - stopka

Adres urzędu:

Urząd Gminy Elbląg
ul. Browarna 85
82-300 Elbląg

Kontakt z urzędem:

tel: 055 234 18 84
fax: 055 234 08 71
RACHUNEK BANKOWY:
Bank Millennium SA 
37 1160 2202 0000 0005 9347 5432
Numery indywidualne klienta będą podane w decyzjach wymiarowych w 2024 roku.

Godziny Przyjęć interesantów:

Zapraszamy do Urzędu Gminy:
pon - pt: 7:00 - 15:00
śr: 8:00 - 16:00