Logo: Urząd Gminy Elbląg

Ogłoszenia

Wójt Gminy Elbląg ogłasza nabór wniosków w ramach realizacji zadania "USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY ELBLĄG"

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił program „Ciepłe Mieszkanie”, którego celem jest poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w lokalach mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych.

Dotacja może wynieść do 15 000 zł dla podstawowego poziomu dofinansowania, 25 000 zł dla podwyższonego poziomu dofinansowania i 37 500 zł dla najwyższego poziomu dofinansowania.
    Wniosek może złożyć jedynie osoba, która jest właścicielem bądź współwłaścicielem lokalu mieszkalnego z indywidualnym źródłem ciepła na paliwo stałe znajdującego się             w budynku wielorodzinnym.
Warunkiem udziału w programie jest wymiana źródła ciepła na paliwa stałe, na:
  • kocioł gazowy kondensacyjny,
  • kocioł na pellet drzewny o podwyższonym standardzie,
  • ogrzewanie elektryczne,
  • pompę ciepła powietrze/woda lub pompę ciepła powietrze/powietrze albo
  • podłączenie lokalu do wspólnego efektywnego źródła ciepła.
Dodatkowo możliwe będzie wykonanie:
  • instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,
  • wymiana okien i drzwi,
  • wykonanie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.
     Data wystawienia pierwszej faktury nie może nastąpić wcześniej niż data zawarcia umowy o dofinansowanie przez Beneficjenta z Gminą. Właściciel pokrywa koszty inwestycji,                       a Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Olsztynie za pośrednictwem Gminy przekazuje częściowy zwrot kosztów poniesionych przez właściciela.
     Więcej informacji można uzyskać pod nr tel. 55 234 18 84 wew. 27 lub na stronie:
czytaj dalej

Wójt Gminy Elbląg ogłasza nabór wniosków w ramach realizacji zadania "USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY ELBLĄG"

Wójt Gminy Elbląg ogłasza nabór wniosków w ramach realizacji zadania "USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY ELBLĄG".

Program Czyste Powietrze

Wszystko o programie Czyste Powietrze: https://czystepowietrze.gov.pl/
 
Informacje na temat programu: http://wfosigw.olsztyn.pl/czyste-powietrze
 
 
Infolinia dla wnioskodawców i beneficjentów Programu Czyste Powietrze – tel. nr (22) 340 40 80 (od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00)
czytaj dalej

Mój Prąd

Informacje na temat programu: https://mojprad.gov.pl
czytaj dalej

Moja Woda

Kontakt - stopka

Adres urzędu:

Urząd Gminy Elbląg
ul. Browarna 85
82-300 Elbląg

Kontakt z urzędem:

tel: 055 234 18 84
fax: 055 234 08 71
RACHUNEK BANKOWY:
Bank Millennium SA 
37 1160 2202 0000 0005 9347 5432
Numery indywidualne klienta będą podane w decyzjach wymiarowych w 2024 roku.

Godziny Przyjęć interesantów:

Zapraszamy do Urzędu Gminy:
pon - pt: 7:00 - 15:00
śr: 8:00 - 16:00