Logo: Urząd Gminy Elbląg

Aktualności

ARiMR: Załóż grupę i sięgnij po wsparcie

ARiMR: Dopłaty 2020 - ruszyły wypłaty zaliczek

CO POWININEŚ WIEDZIEĆ O KWARANTANNIE?

KORONAWIRUS – ogólne informacje

ARiMR: Przekaż gospodarstwo i weź premię z PROW – nabór wniosków trwa

ARiMR: Pomoc na start dla grup producentów

ARiMR: Dotacje na małe przetwórstwo i RHD

Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „SAMORZĄD TERYTORIALNY W POLSCE – STAN OBECNY I PERSPEKTYWY”.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu zaprasza do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. „SAMORZĄD TERYTORIALNY W POLSCE – STAN OBECNY I PERSPEKTYWY”.
 
Konferencja organizowana jest z okazji 30-lecia samorządu terytorialnego w Polsce i odbędzie się w trybie on-line w dniu 9 października 2020 r.
 
Agenda:
Transmisja odbędzie się na kanale YouTube PWSZ w Elblągu:
 
Prelegentami będą wybitni eksperci z dużych ośrodków akademickich m.in.
przedstawiciele Uniwersytetu Gdańskiego, Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie, Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu czy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
 
 
Podczas konferencji poruszone zostaną m.in. następujące tematy:
- Rola parków technologicznych w rozwoju regionów na przykładzie Elbląskiego Parku Technologicznego
- Odpowiedzialność gminy za jakość powietrza. Prawo do życia w niezanieczyszczonym środowisku jako prawo osobiste
- Zintegrowane Inwestycje Terytorialne – doświadczenia we wdrażaniu
- Budżet obywatelski jako forma obywatelskiego zaangażowania w sprawy lokalne
- Samorząd terytorialny jako kreator innowacyjnych rozwiązań na przykładzie systemu e-kontrole wdrożonego w strefie płatnego parkowania w Warszawie
- Case study: Działania samorządu na rzecz zwiększenia atrakcyjności inwestycyjnej województwa pomorskiego
 
 
Patronat Honorowy:
Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Gustaw Marek Brzezin
czytaj dalej

Ogłoszenie o naborze wniosków o wydanie rekomendacji Związku ZIT w ramach Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego dot. zgodności ze Strategią Rozwoju Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego/Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w związku z ubieganiem się o przyznanie dofinansowania z Poddziałania 7.2.2 Infrastruktura drogowa w miejskim obszarze funkcjonalnym Elbląga – ZIT bis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Wyrazy szczerego i głębokiego współczucia ks. Pawłowi Guminiakowi

Wyrazy szczerego i głębokiego współczucia
ks. Pawłowi Guminiakowi
Proboszczowi Parafii Wniebowzięcia NMP w Cieplicach
oraz Jego Rodzinie i Bliskim z powodu śmierci  OJCA
 
składają: 
 
Barbara Bruzdewicz                                       Zygmunt Tucholski
Przewodnicząca Rady Gminy Elbląg             Wójt Gminy Elbląg
wraz z Radnymi                                             oraz pracownicy
                                                                       Urzędu Gminy Elbląg