Logo: Urząd Gminy Elbląg

Aktualności

Super Sołtys 2021

Miło nam poinformować, że sołtys sołectwa Nowakowo Pani Alicja Rogoz zdobyła tytuł Super Sołtysa 2021 Powiatu Elbląskiego zajmując I. miejsce w corocznym plebiscycie „Gazety Olsztyńskiej” i „Dziennika Elbląskiego”, który był prowadzony we wszystkich powiatach województwa warmińsko-mazurskiego. Jest to kolejne zwycięstwo w plebiscycie sołtysa z Gminy Elbląg. Złotą Statuetkę zwyciężczyni wręczał  Wicestarosta Powiatu Elbląskiego Ryszard Zając. W dniu 07 kwietnia 2021 r. Wójt Zygmunt Tucholski i Przewodnicząca Rady Gminy Elbląg Barbara Bruzdewicz osobiście pogratulowali zwycięstwa Pani Alicji Rogoz, podkreślając ważną rolę sołtysa, którzy pełnią swoją funkcję z ogromnym poświęceniem i zapałem.
Serdecznie gratulujemy Pani Alicji Rogoz i pozostałym laureatom, życząc dalszej owocnej pracy na rzecz społeczności lokalnej.
 
 
 
 
 
 

Wyróżnienie od Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Ogólnopolski Dzień Sołtysa, który obchodzony jest co roku 11 marca, jest okazją, by podziękować gospodarzom wsi za ogromne zaangażowanie, jakie wkładają w pracę na rzecz rozwoju sołectw. W tym roku, nietypowo, bo w formule online, Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Gustaw Marek Brzezin spotkał się z 88 sołtysami wyróżnionymi za zaangażowanie w aktywizację społeczności lokalnej oraz inicjonowanie działań wpływających na poprawę wizerunku wsi. Miło nam poinformować, że wyróżnionym sołtysem z Gminy Elbląg została Pani Joanna Tużyk Sołtys Sołectwa Lisów. Gratulacje i życzenia dalszych sukcesów w działalności dla dobra mieszkańców Gminy Elbląg złożyli Wójt Zygmunt Tucholski i Przewodnicząca Rady Gminy Elbląg Barbara Bruzdewicz.
 
 
 

Konsultacje Społeczne

Wójt Gminy Elbląg na podstawie Zarządzenia nr 26/2021 z dnia 07 kwietnia 2021 r.
p o s t a n a w i a
 
przeprowadzić konsultacje społeczne w sprawie projektu statutu dla sołectwa: Adamowo, Cieplice, Czechowo, Dłużyna-Klepa, Drużno, Gronowo Górne – Nowe Pole, Janowo, Kazimierzowo, Kępa Rybacka, Kępiny Wielkie, Komorowo Żuławskie, Myślęcin-Pasieki, Nowakowo, Nowe Batorowo, Nowina, Nowotki, Pilona, Przezmark, Raczki Elbląskie, Sierpin, Tropy Elbląskie, Weklice, Węzina, Władysławowo.
Konsultacje skierowane są do mieszkańców wyżej wymienionych sołectw.
Termin konsultacji ustala się od  09.04.2021 r. do 23.04.2021 r. .
 
Konsultacje społeczne przeprowadzane są w formie zebrania opinii, uwag i propozycji drogą korespondencyjną tradycyjną lub elektroniczną na załączonym formularzu.
Projekt Statutu wyżej wymienionych sołectw poddany konsultacjom jest opublikowany na stronie internetowej Gminy Elbląg, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Elbląg ul. Browarna 85 , 82-300 Elbląg.
Wypełnione formularze należy w terminie do 23.04.2021 r. pozostawić w specjalnej skrzynce podawczej w przedsionku Urzędu Gminy w Elblągu ul. Browarna 85 ( w razie trwania ograniczonego zakresu pracy Urzędu Gminy z powodu obostrzeń związanych z pandemią COVID 19) lub przesłać pocztą tradycyjną na adres: Urząd Gminy Elbląg, ul. Browarna 85, 82-300 Elbląg lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: sekretariat@gminaelblag.pl.
                   
                                                                                                                                 Wójt Gminy Elbląg
                                                                                                                            (-) Zygmunt Tucholski
 
 
 

ARiMR: Posadziłeś las ze wsparciem ARiMR? Złóż wniosek o dwie premie

Od 15 marca Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmuje wnioski o przyznanie premii pielęgnacyjnej i zalesieniowej w ramach poddziałania Wsparcie na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych finansowanego z PROW 2014-2020. Można je złożyć tylko za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus.
 
Premia pielęgnacyjna to zryczałtowana płatność, przyznawana corocznie przez 5 lat – licząc od dnia złożenia wniosku o przyznanie pierwszej premii pielęgnacyjnej do gruntów, na których dokonano zalesienia. Jej wysokość waha się od 794 zł/ha do 1 628 zł/ha i zależy m.in. od ukształtowania terenu, jego podatności na erozję czy zastosowanej formy ochrony upraw przez zwierzynę. Jeśli na zalesionym terenie zastosowano repelenty (środki odstraszające), można dodatkowo otrzymać kwotę 424 zł/ha.
 
Z kolei premia zalesieniowa przyznawana jest corocznie przez 12 lat – licząc od dnia złożenia wniosku o przyznanie pierwszej premii zalesieniowej do gruntów, na których posadzono las, a które wcześniej wykorzystywano do prowadzenia działalności rolniczej. Wysokość premii zalesieniowej wynosi 1 215 zł/ha.
Beneficjentami obu premii mogą być wyłącznie rolnicy, którzy w latach 2015-2020:
- złożyli wniosek o przyznanie wsparcia na zalesienie,
- otrzymali postanowienie o spełnieniu warunków do uzyskania pomocy,
- wykonali zalesienie,
- złożyli oświadczenie o wykonaniu zalesienia zgodnie z wymogami planu zalesienia wraz z potwierdzeniem złożonym przez nadleśniczego.
 
Do otrzymania premii pielęgnacyjnej i premii zalesieniowej nie są uprawnione jednostki samorządu terytorialnego i jednostki organizacyjne gmin, powiatów oraz województw.
Wnioski co do zasady należy złożyć do 15 maja, ale ponieważ ten dzień wypada w sobotę, będzie to można zrobić (bez żadnych sankcji finansowych) jeszcze do 17 maja. ARiMR będzie przyjmowała wnioski także w ciągu 25 dni po upływie tego terminu, czyli do 11 czerwca 2021 r., jednak za każdy dzień roboczy opóźnienia przyznana premia będzie pomniejszona o 1 proc.
 
Więcej informacji na stronie: www.arimr.gov.pl i pod numerem bezpłatnej infolinii:
800 38 00 84.

INFORMACJA - ODPADY WIELKOGABARYTOWE MARZEC 2021R.

INFORMACJA
 
ODPADY WIELKOGABARYTOWE MARZEC 2021R.
 
W związku z bardzo dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców Gminy Elbląg wywozem odpadów wielkogabarytowych, informujemy iż odbiór tych odpadów może ulec opóźnieniu. Prosimy pozostawić wcześniej wystawione gabaryty przed posesją.

EPWiK Sp. z o.o. informuje

EPWiK Sp. z o.o. informuje, że w związku z  planowanymi pracami  prowadzonymi przez Centralny Wodociąg Żuławski na sieci wodociągowej w godzinach nocnych
od  dn. 22.03.2021r. do 27.03.2021r. w godzinach 23.00-04.00  mogą wystąpić znaczne spadki ciśnienia wody lub całkowity jej brak dla odbiorców wody w miejscowościach:
 
1/ Adamowo2/ Adamowo-Osiedle3/ Bielnik Drugi4/ Batorowo,          
5/ Cieplice6/ Helenowo7/ Janowo8/ Jazowa,                                          
9/ część Kazimierzowo10/ Kępa Rybacka11/ Kępiny Wielkie,              
12/ część Nowakowo13/ Nowe Batorowo14/ Nowotki,                        
15/ Władysławowo16/ Elbląg ul.Nizinna 23, 46, 48, 48a,50
 
Przewidywany czas pracy w godz. 23.00 - 4.00 (może ulec skróceniu lub wydłużeniu).
 
W czasie prowadzenia płukania i dezynfekcji sieci wodociągowej mogą ulec zmianie właściwości wody, tzn. może wystąpić okresowe podwyższenie barwy i mętności.
Wyczuwalny może być również zapach, który jest specyficzny dla chloru.
W przypadku wystąpienia takiego zjawiska prosimy informować Pogotowie Techniczne  - tel.994.
Za wszelkie utrudnienia w dostawie wody EPWiK Sp. z o.o. przeprasza.
Komunikat CWŻ w Nowym Dworze Gdańskim znajduje się na stronie: http://cwz.pomorskie.pl/plukanie-sieci-wodociagowej--gronowo-elblaskie-gmina-elblag/

Ankieta Miejski Obszar Funkcjonalny (MOF) Elbląga

W związku z trwającymi pracami nad przygotowaniem dokumentów strategicznych dotyczących obszarów strategicznej interwencji (OSI) MOF Elbląga oraz OSI Niebieski Zachód (dla gmin i powiatów leżących w bliskim sąsiedztwie drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską), prosimy Państwa o wypełnienie załączonej ankiety. Zebrane informacje pozwolą określić kierunki rozwoju ww. obszarów w przygotowywanych dokumentach strategicznych. Wypełnioną ankietę należy odesłać na adres e-mail: strategia@umelblag.pl w terminie do 26 marca br.
 
Państwa udział jest niezbędny w pracach nad przygotowaniem nowych dokumentów strategicznych.
Serdecznie zapraszamy do wypełnienia ankiety.”
 

Odbiór odpadów wielkogabarytowych marzec 2021

Przypominamy , że w dniach 22–24.03.2021 r. odbędzie się odbiór odpadów wielkogabarytowych sprzed posesji. Odbiory wg. harmonogramu styczeń–czerwiec 2021 r. Właściciele posesji, do których jest utrudniony dostęp proszeni są o wystawienie odpadów wielkogabarytowych przy najbliższej utwardzonej drodze asfaltowej.
Wykaz posesji z utrudnionym dojazdem:
 • Adamowo 1, 1A, 1C, 2, 3, 13/1, 13/2, 13/3, 13/4
 • Cieplice 17
 • Dłużyna 21
 • Gronowo Górne ul. Berylowa 11A
 • Janowo 2, 27, 28, 29, 30, 31, 33/1, 35/1, 35/2
 • Janów 25, 33
 • Kazimierzowo 10A
 • Kępiny Wielkie 7, 21, 22
 • Nowina 27/1, 27/2, 88
 • Raczki Elbląskie 9, 13, 14, 16A
 • Sierpin 45B
 • Tropy Elbląskie 1, 3, 16, 34A
 • Władysławowo 1, 12

Program Stypendialny Horyzonty

Szanowni Państwo,
 
15 lutego ruszyła rekrutacja do kolejnej edycji Programu Stypendialnego Horyzonty, realizowanego przez Fundację EFC i Fundację Rodziny Staraków. I to właśnie młodzież z Gminy Elbląg  może z tego skorzystać. Program skierowany jest do uczniów klas  8 i pokrywa koszty zamieszkania w bursie, wyżywienia, wycieczek szkolnych oraz biletów komunikacji miejskiej przez cały okres nauki w szkole średniej. Dla stypendystów finansujemy wyjazdy na wakacje i ferie, jak również naukę języków obcych i egzaminy na certyfikaty językowe. Zapewniamy opiekę wykwalifikowanych koordynatorów i indywidualne wsparcie w rozwoju zainteresowań. 
Do 31 marca 2021 r. trwa rekrutacja do Programu.
 
Wszelkie informacje o programie oraz formularz rekrutacyjny dostępne są pod adresem: https://efc.edu.pl/programy/horyzonty/o-programie
1 2 3 4 5 6 ... 9

Kontakt - stopka

Adres urzędu:

Urząd Gminy Elbląg
ul. Browarna 85
82-300 Elbląg

Kontakt z urzędem:

tel: 055 234 18 84
fax: 055 234 08 71
e-mail: sekretariat@gminaelblag.pl
 

Godziny Przyjęć interesantów:

Zapraszamy do Urzędu Gminy:
pon - pt: 7:00 - 15:00
śr: 8:00 - 16:00