Logo: Urząd Gminy Elbląg

Aktualności

Ogłoszenie Wójta Gminy Elbląg z dnia 19.10.2022 r. o konsultacjach społecznych dla mieszkańców Adamowa-Osiedla i Władysławowa

Ogłoszenie Wójta Gminy Elbląg z dnia 06.09.2022 r.o konsultacjach społecznych dla mieszkańców Batorowa i Nowego Batorowa

Konkurs Gminny STOP COVID-19 - ZASZCZEP SIĘ

KONKURS  GMINNY
„STOP COVID -19 – ZASZCZEP SIĘ”
 
 
Zachęcamy mieszkańców Gminy Elbląg do zaszczepienia się przeciwko COVID-19.
Wszyscy mieszkańcy, którzy w terminie od 1 lipca 2021 r. do 30 września 2021 r. przyjmą szczepionkę, będą mogli wygrać cenne nagrody.
Konkurs „STOP COVID-19 – ZASZCZEP SIĘ” trwa do 30 września 2021 r.
Finał konkursu tj. ogłoszenie wyniku konkursu, wręczenie nagród nastąpi w październiku 2021 r.
Do konkursu mogą przystąpić pełnoletnie osoby zameldowane na pobyt stały lub tymczasowy na terenie Gminy Elbląg, którzy zaszczepili się jedną dawką w przypadku szczepionki jednodawkowej lub dwoma dawkami w przypadku szczepionki dwudawkowej w okresie od 1 lipca 2021 r. do 30 września 2021 r.
 
Co zrobić aby wziąć udział w konkursie?
 
Zaszczep się
Zapoznaj się z regulaminem  konkursu dostępny (TU)
Wypełnij formularz konkursowy dostępny (TU)
Wyślij - na adres: szczepimysie@gminaelblag.pl
Poczekaj na ogłoszenie wyników
Odbierz nagrodę
 

Dzień Strażaka

 
 
 

Konsultacje Społeczne

Wójt Gminy Elbląg na podstawie Zarządzenia nr 26/2021 z dnia 07 kwietnia 2021 r.
p o s t a n a w i a
 
przeprowadzić konsultacje społeczne w sprawie projektu statutu dla sołectwa: Adamowo, Cieplice, Czechowo, Dłużyna-Klepa, Drużno, Gronowo Górne – Nowe Pole, Janowo, Kazimierzowo, Kępa Rybacka, Kępiny Wielkie, Komorowo Żuławskie, Myślęcin-Pasieki, Nowakowo, Nowe Batorowo, Nowina, Nowotki, Pilona, Przezmark, Raczki Elbląskie, Sierpin, Tropy Elbląskie, Weklice, Węzina, Władysławowo.
Konsultacje skierowane są do mieszkańców wyżej wymienionych sołectw.
Termin konsultacji ustala się od  09.04.2021 r. do 23.04.2021 r. .
 
Konsultacje społeczne przeprowadzane są w formie zebrania opinii, uwag i propozycji drogą korespondencyjną tradycyjną lub elektroniczną na załączonym formularzu.
Projekt Statutu wyżej wymienionych sołectw poddany konsultacjom jest opublikowany na stronie internetowej Gminy Elbląg, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Elbląg ul. Browarna 85 , 82-300 Elbląg.
Wypełnione formularze należy w terminie do 23.04.2021 r. pozostawić w specjalnej skrzynce podawczej w przedsionku Urzędu Gminy w Elblągu ul. Browarna 85 ( w razie trwania ograniczonego zakresu pracy Urzędu Gminy z powodu obostrzeń związanych z pandemią COVID 19) lub przesłać pocztą tradycyjną na adres: Urząd Gminy Elbląg, ul. Browarna 85, 82-300 Elbląg lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: sekretariat@gminaelblag.pl.
                   
                                                                                                                                 Wójt Gminy Elbląg
                                                                                                                            (-) Zygmunt Tucholski
 
 
 
 

EPWiK Sp. z o.o. informuje, że w związku z pracami prowadzonymi przez Centralny Wodociąg Żuławski w nocy z 10.09.2020r. na 11.09.2020r.(z czwartku na piątek) w godzinach 00.00-04.00 nastąpi przerwa w dostawie wody dla odbiorców wody w miejscowościach:

EPWiK Sp. z o.o. informuje, że w godzinach nocnych od 09.09 do 10.09.2020r. (noc z środy na czwartek) odbędzie się płukanie magistral i sieci wodociągowej rozdzielczej.

EPWiK Sp. z o.o. informuje, że w godzinach nocnych od 09.09 do 10.09.2020r. (noc z środy na czwartek) odbędzie się  płukanie magistral i sieci wodociągowej rozdzielczej.
 
W związku z powyższym na obszarze Elbląga oraz Gminy Elbląg:
 
1. Na dzielnicy ZAWODZIE (obszar Elbląga położony na zachód od Kanału Elbląskiego),
2. Kazimierzowo (część miejscowości od ul.Radomskiej w Elblągu),
3. Bielnik Pierwszy
 
WYSTĄPIĄ CAŁKOWITE BRAKI WODY !!!
 
W związku z powyższym może nastąpić okresowe pogorszenie jakości wody.
W przypadku wystąpienia w/w zjawiska prosimy informować Pogotowie Techniczne  - tel.994.
Za wszelkie utrudnienia w dostawie wody EPWiK Sp. z o.o. przeprasza.
czytaj dalej

Urząd Gminy Elbląg informuje, że w dniach 12-13 września 2020 r. (sobota, niedziela) na terenie Wyspy Nowakowskiej zostaną przeprowadzone ćwiczenia z zakresu zarządzania kryzysowego.

Urząd Gminy Elbląg informuje, że w dniach 12-13 września 2020 r. (sobota, niedziela) na terenie Wyspy Nowakowskiej zostaną przeprowadzone ćwiczenia
z zakresu zarządzania kryzysowego
.
 
W ćwiczeniach uczestniczyć będzie 4 Warmińsko – Mazurska  Brygada Obrony Terytorialnej  w Braniewie.
 
Z UWAGI NA BEZPIECZEŃSTWO w dniach 12-13 WRZEŚNIA 2020 r. „ORLIK” będzie ZAMKNIĘTY DLA MŁODZIEŻY, MIESZKAŃCÓW oraz KLUBÓW.
 
W związku  z zagrożeniem COVID 19 wszystkie działania prowadzone będą na otwartej przestrzeni z zachowaniem reżimu sanitarnego.
czytaj dalej

Urząd Gminy Elbląg informuje, że w dniach 12-13 września 2020 r. (sobota, niedziela) na terenie Wyspy Nowakowskiej zostaną przeprowadzone ćwiczenia z zakresu zarządzania kryzysowego.

Urząd Gminy Elbląg informuje, że w dniach 12-13 września 2020 r. (sobota, niedziela) na terenie Wyspy Nowakowskiej zostaną przeprowadzone ćwiczenia
z zakresu zarządzania kryzysowego
.
 
W ćwiczeniach uczestniczyć będzie 4 Warmińsko – Mazurska  Brygada Obrony Terytorialnej  w Braniewie.
 
Sprawdzone zostaną procedury alarmowania wojska na wypadek powodzi, rzeczywisty czas dysponowania sił i środków wojskowych, przygotowanie poszczególnych formacji
do długotrwałych działań w terenie.
 
Dodatkowo żołnierze 4 Warmińsko – Mazurskiej Brygady Obrony Terytorialnej przygotują miejsce do zakwaterowania na terenach zielonych przy boisku „Orlik” oraz wiacie w Nowakowie w celu noclegu z 12 na 13 września 2020 r.
(sobota, niedziela).
 
W związku  z zagrożeniem COVID 19 wszystkie działania prowadzone będą na otwartej przestrzeni z zachowaniem reżimu sanitarnego.
czytaj dalej