Logo: Urząd Gminy Elbląg

Pozostałe aktualności

Będzie więcej tanich mieszkań na Warmii i Mazurach

Informacja z sesji absolutoryjnej Rady Gminy Elbląg

Super Sołtys Powiatu Elbląskiego 2022

Uroczyste przekazanie nowego średniego pojazdu ratowniczo – gaśniczego

W dniu 14 maja 2022 r. o godz. 14.00 na placu alarmowym Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowakowie nastąpiło uroczyste przekazanie nowego średniego pojazdu ratowniczo – gaśniczego na podwoziu marki Renault. W uroczystości brali udział strażacy - ochotnicy z OSP Nowakowo oraz zaproszeni goście. Wśród nich znaleźli się m.in. Poseł na sejm RP P. Leonard Krasulski, przedstawiciel Wojewody Warmińsko – Mazurskiego P. Jarosław Babalski, Warmińsko – Mazurski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Tomasz Komoszyński, Komendant Miejski PSP mł. bryg. Łukasz Kochan, Zastępca Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie P. Tomasz Tracz, Wiceprezes Zarządu Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Elblągu dh Tomasz Kwietniewski, Starosta Elbląski P. Ryszard Romanowski, Wójt Gminy Elbląg P. Zygmunt Tucholski, Przewodnicząca Rady Gminy Elbląg P. Barbara Bruzdewicz, delegacje strażaków z jednostek OSP Gminy Elbląg oraz Radni Gminy Elbląg.
Uroczystość przebiegła zgodnie z ceremoniałem pożarniczym z poszanowaniem strażackiego munduru i tradycji. Rangę i podniosły charakter wydarzenia podkreśliły min. dźwięki hymnu narodowego oraz poczet flagowy i sztandarowy. Gości przywitał Prezes OSP Nowakowo dh Marcin Olewnik.
Odbyło się oficjalne przekazanie średniego pojazdu ratowniczo - gaśniczego oraz jego poświęcenie, którego dokonał proboszcz parafii w Cieplicach, kapelan strażaków ks. Paweł Guminiak.
Po zakończonym ceremoniale związanym z przekazaniem samochodu głos zabrali zaproszeni goście. Na ręce strażaków przekazano gratulacje i podziękowania.  Podziękowano również osobom zaangażowanym w  pozyskanie środków finansowych na zakup samochodu.
Uhonorowano najstarszych członków OSP Nowakowo dh Mariana Brzozę, dh Wiesława Machy oraz dh Piotra Rosiak pamiątkowymi grawertonami, które wręczyli: Wójt Gminy Elbląg Zygmunt Tucholski, Przewodnicząca Rady Gminy Barbara Bruzdewicz oraz Prezes OSP Nowakowo dh Marcin Olewnik.
Za dotychczasową działalność na rzecz poprawy bezpieczeństwa pożarowego w naszej gminie, Warmińsko – Mazurski Komendant Wojewódzki w asyście Komendanta Miejskiego PSP oraz Wiceprezesa Zarządu Powiatowego ZOSP RP wręczyli Wójtowi Gminy Elbląg odznaczenie „Srebrny Medal Zasłużony dla Pożarnictwa”.
Po zakończeniu uroczystego apelu zaprezentowano walory i możliwości nowego auta.
 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

Granty PPGR

„Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19”
 
 
 
Szanowni Mieszkańcy Gminy Elbląg
 
Miło nam poinformować, że w dniu 22.04.2022 r. weszła w życie umowa o powierzenie grantu nr 2432/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego
„Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”.
 
 
 
Gmina Elbląg wnioskowała o środki finansowe na łączną kwotę 894 500 zł na zakup sprzętu komputerowego:
  • 28 szt. komputerów stacjonarnych,
  • 225 szt. laptopów
  • 6 szt. tabletów
Pierwotnie przewidziane w konkursie grantowym stawki 3.500,00 zł na komputer stacjonarny lub laptop oraz 1.500,00 zł za tablet zostały obniżone odpowiednio do 2.500,00 zł oraz 1.000,00 zł., co spowodowało, że wniosek został zaakceptowany na wartość 638 500 zł.
 
Złożenie wniosku poprzedziła szczegółowa i pracochłonna weryfikacja informacji podanych w złożonych przez Mieszkańców oświadczeniach.W tym miejscu dziękujemy wszystkim z Państwa, którzy podjęliście się trudu uzupełnienia dokumentacji, w tym dostarczenia potwierdzeń zatrudnienia swoich krewnych w zlikwidowanych PPGR.Obecnie po podpisaniu umowy Gmina Elbląg powinna w terminie do 40 dni roboczych otrzymać przyznane środki. Zgodnie z założeniami konkursu Gmina będzie miała 10 miesięcy od dnia podpisania umowy na realizację projektu. Zadaniem Gminy będzie teraz ogłoszenie przetargu na zakup sprzętu komputerowego zgodnie z ustawą - Prawo zamówień publicznych, wyłonienie wykonawcy, który dostarczy sprzęt, sprawdzenie  i przyjęcie zakupionego sprzętu, a następnie przekazanie wnioskodawcom. Dopiero po dopełnieniu wyżej wymienionych formalności będziemy kontaktować się z Wnioskodawcami w celu umówienia się na podpisanie umowy darowizny i przekazanie sprzętu.
 
Szczegółową informację o pozytywnej weryfikacji zgłoszenia i umieszczeniu wnioskodawcy na liście osób, które otrzymają sprzęt można uzyskać dzwoniąc pod numer 55 234 18 84 wew. 39 lub osobiście w Urzędzie Gminy w Elblągu w pok. 4.
Informacji udzielamy tylko osobom, które składały zgłoszenia tj. rodzicom uczniów niepełnoletnich lub uczniom pełnoletnim.
 
Prosimy śledzić informacje nt. programu Granty PPGR na naszej stronie internetowej.
 
 

Kontakt - stopka

Adres urzędu:

Urząd Gminy Elbląg
ul. Browarna 85
82-300 Elbląg

Kontakt z urzędem:

tel: 055 234 18 84
fax: 055 234 08 71
e-mail: sekretariat@gminaelblag.pl
 

Godziny Przyjęć interesantów:

Zapraszamy do Urzędu Gminy:
pon - pt: 7:00 - 15:00
śr: 8:00 - 16:00