Logo: Urząd Gminy Elbląg

Pozostałe aktualności

Dofinansowanie na zakup sprzętu pożarniczęgo z Ministerstwa Sprawiedliwości

Dotacja z Ministerstwa Sprawiedliwości na zakup sprzętu pożarniczego dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Elbląg.
 
Gmina Elbląg otrzymała dotację z Ministerstwa Sprawiedliwości  dla gminnych jednostek OSP na zakup sprzętu pożarniczego, łączności oraz indywidualnych środków ochrony osobistej strażaków w kwocie 88.241,02 zł.  Symboliczne przekazanie czeku na ręce Wójta Gminy Elbląg Zygmunta Tucholskiego przez przedstawiciela Ministerstwa Sprawiedliwości Pana Michała Gzowskiego odbyło się w siedzibie Urzędu Gminy Elbląg. W ramach przekazanych środków zakupiono buty wodery, rękawice ochronne, rękawice techniczne, ubrania specjalne ciężkie, radiotelefony przewoźne i przenośne, hełmy strażackie, latarki do hełmów, buty strażackie, sprzęt oświetleniowy, motopompę pływającą, drabiny, sprzęt do oznakowania terenu działań, agregat gaśniczy do samochodu, agregaty prądotwórcze o napięciu 230V i 400V. Sprzęt przekazano jednostkom OSP  z terenu Gminy Elbląg.
 

Zakup samochodu gaśniczego dla OSP Lisów ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Lekki samochód ratowniczo - gaśniczy dla OSP Lisów.
 
Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Lisowie wzbogaciła się o nowy lekki samochód ratowniczo - gaśniczy na podwoziu Peugeot Bokser z kabiną 6-osobową oraz specjalistyczną zabudową. Pojazd wyposażony jest w wyciągarkę samochodową, oświetlenie zewnętrzne, maszt oświetleniowy i agregat gaśniczy wysokociśnieniowy ze zbiornikiem wodnym. Dodatkowo samochód doposażono w sprzęt ratowniczy tj. pompę pływającą, pompę szlamową, pompę zanurzeniową, zestaw ratownictwa medycznego z deską ortopedyczną do transportu osób poszkodowanych, zestaw szyn usztywniających oraz komplet mundurów koszarowych dla załogi. Środki na zakup samochodu w wysokości 195.700 zł pochodziły z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
 
 

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH – GMINA ELBLĄG STYCZEŃ – CZERWIEC 2021r.

 
UWAGA!!! PROSIMY O WYSTAWIANIE ODPADÓW ZGODNIE Z HARMONOGRAMEM DO GODZINY 6:00.

„Plebiscyt Samorządowiec 2020”

Zygmunt Tucholski – Wójt Gminy Elbląg:
„Dziękuję wszystkim, którzy oddali na mnie głos. To dla mnie kolejny impuls do jeszcze lepszej pracy na rzecz mieszkańców Gminy Elbląg. Takie zaufanie dopinguje i mobilizuje.”
„Czuję się wyróżniony zajęciem tak wysokiej pozycji w „Plebiscycie na Samorządowca 2020”. Każde działanie podejmowane przez samorządowców jest oceniane przez mieszkańców danej gminy. To oni są najlepszym weryfikatorem pracy Wójta, czy Burmistrza. Głosy oddane na mnie poczytuję, jako akceptację przez mieszkańców wyników mojej pracy”.
 
 
Wójt Gminy Elbląg został drugim samorządowcem w województwie warmińsko - mazurskim i pierwszym wśród wójtów w plebiscycie na "Samorządowca 2020" organizowanym przez Gazetę Olsztyńską i Dziennik Elbląski.
 
 
Najwięcej głosów zdobył Jan Harhaj, starosta powiatu lidzbarskiego. Zygmunt Tucholski, Wójt Gminy Elbląg zdobył największą popularność wśród wójtów województwa warmińsko – mazurskiego i tym samym zwyciężył w tej kategorii.
 
W naszym regionie mamy 3 prezydentów, 47 burmistrzów i 66 wójtów. Uzyskanie tak wysokiej pozycji plebiscytowej jest znaczącym wyróżnieniem.
 
W sobotnio – niedzielnym (21-22.11.2020 r.) wydaniu Dziennika Elbląskiego został zamieszczony wywiad z Wójtem Gminy Elbląg na temat pracy w samorządzie gminnym.
 
 
 
Zachęcamy do lektury:
 

Urząd Gminy Elbląg od 03 listopada 2020 r. ogranicza bezpośrednie wizyty interesantów

Urząd Gminy Elbląg od 03 listopada 2020 r. ogranicza bezpośrednie wizyty interesantów.
 
W związku z dynamicznym wzrostem zachorowań wywołanych wirusem SARS-CoV-2, w trosce o bezpieczeństwo interesantów i pracowników urzędu z dniem 03 listopada 2020 r. wprowadza się ograniczenie funkcjonowania Urzędu Gminy Elbląg (do odwołania).
 
 
Urząd Gminy nie przerywa swojej pracy. Kontakt z urzędnikami będzie możliwy za pośrednictwem telefonu lub e-maila. Bezpośrednia obsługa interesantów jest zawieszona. W sprawach pilnych i wymagających osobistego stawiennictwa, interesanci będą przyjmowani po uprzednim umówieniu spotkania telefonicznie lub e-mailowo.
Budynek Urzędu Gminy będzie dostępny tylko dla jego pracowników, a praca będzie odbywała się w trybie wewnętrznym.
Wszelkie wnioski i pisma będą przyjmowane w formie:
  1. korespondencyjnej – na adres: Urząd Gminy Elbląg, ul. Browarna 85, 82-300 Elbląg,
  2. elektronicznie przez ePUAP(Gmina_Elbląg)
  3. poprzez zostawienie pisma w skrzynce podawczej umieszczonej w przedsionku przy wejściu głównym do budynku Urzędu,
  4. Podstawowe dane kontaktowe:
Telefon: centrala Urzędu Gminy Elbląg : 55 234-18-84
Fax: 55 234-08-71
ePUAP: Gmina_Elbląg
 
Numery wewnętrzne:
ewidencja ludności i dowody osobiste    wew. 40
gospodarka odpadami                           wew. 29    kom. 609 040 705
podatki                                                   wew. 28
drogownictwo i melioracja                       wew. 48     kom. 502 324 133
gospodarka przestrzenna                       wew. 44      kom 502 324 144
budownictwo                                           wew. 46
windykacja                                              wew. 31
Kierownik Referatu Infrastruktury    wew. 48     kom 607 557 168
 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  tel. 55 237 10 65
 
Płatności z tytułu podatków i opłat lokalnych prosimy dokonywać przelewem bankowym na indywidualne konto podane w decyzji podatkowej.
Zgodnie z zawartą umową z Bankiem PKO BP umożliwiamy mieszkańcom dokonywanie płatności w kasach tego Banku bez żadnych prowizji.
W wyjątkowych przypadkach płatności można dokonać w kasie Urzędu Gminy.
W tym szczególnym czasie prosimy o odłożenie spraw, które nie wymagają natychmiastowej wizyty, decyzji lub załatwienia.
Przepraszamy za utrudnienia i dziękujemy za Państwa wyrozumiałość.

Kontakt - stopka

Adres urzędu:

Urząd Gminy Elbląg
ul. Browarna 85
82-300 Elbląg

Kontakt z urzędem:

tel: 055 234 18 84
fax: 055 234 08 71
e-mail: sekretariat@gminaelblag.pl
 

Godziny Przyjęć interesantów:

Zapraszamy do Urzędu Gminy:
pon - pt: 7:00 - 15:00
śr: 8:00 - 16:00