Logo: Urząd Gminy Elbląg

Aktualności

NUMER TELEFONU INFOLINI dla osób które same nie będą mogły się udać na szczepienie

NUMER  TELEFONU  INFOLINII
dla osób z terenu Gminy Elbląg,
które same nie będą mogły się udać do punktu szczepień
 
55 237-10-65
 
Gmina zapewnia transport dla następujących osób:
 
- posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę z w/w schorzeniami;
 
-osoby mające obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności  w samodzielnym dotarciu do najbliższego miejsca zamieszkania punktu szczepień – osoby starsze.
 
Kontakt z koordynatorem gminnym w sprawie transportu następuje dopiero kiedy osoba ma ustaloną rezerwację na szczepienie.
 
W zgłoszeniu należy przekazać informację o miejscu i terminie szczepienia.
 
Mieszkaniec składa oświadczenie, że nie ma możliwości samodzielnego dotarcia do punktu szczepień lub dysponuje orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności (pacjent może zostać poproszony przez gminę o okazanie orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności).

Wójt Gminy Elbląg ogłasza nabór wniosków w ramach realizacji zadania "USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY ELBLĄG".

Dofinansowanie na zakup sprzętu pożarniczego z Ministerstwa Sprawiedliwości

Dotacja z Ministerstwa Sprawiedliwości na zakup sprzętu pożarniczego dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Elbląg.
 
Gmina Elbląg otrzymała dotację z Ministerstwa Sprawiedliwości  dla gminnych jednostek OSP na zakup sprzętu pożarniczego, łączności oraz indywidualnych środków ochrony osobistej strażaków w kwocie 88.241,02 zł.  Symboliczne przekazanie czeku na ręce Wójta Gminy Elbląg Zygmunta Tucholskiego przez przedstawiciela Ministerstwa Sprawiedliwości Pana Michała Gzowskiego odbyło się w siedzibie Urzędu Gminy Elbląg. W ramach przekazanych środków zakupiono buty wodery, rękawice ochronne, rękawice techniczne, ubrania specjalne ciężkie, radiotelefony przewoźne i przenośne, hełmy strażackie, latarki do hełmów, buty strażackie, sprzęt oświetleniowy, motopompę pływającą, drabiny, sprzęt do oznakowania terenu działań, agregat gaśniczy do samochodu, agregaty prądotwórcze o napięciu 230V i 400V. Sprzęt przekazano jednostkom OSP  z terenu Gminy Elbląg.
 

Zakup samochodu gaśniczego dla OSP Lisów ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Lekki samochód ratowniczo - gaśniczy dla OSP Lisów.
 
Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Lisowie wzbogaciła się o nowy lekki samochód ratowniczo - gaśniczy na podwoziu Peugeot Bokser z kabiną 6-osobową oraz specjalistyczną zabudową. Pojazd wyposażony jest w wyciągarkę samochodową, oświetlenie zewnętrzne, maszt oświetleniowy i agregat gaśniczy wysokociśnieniowy ze zbiornikiem wodnym. Dodatkowo samochód doposażono w sprzęt ratowniczy tj. pompę pływającą, pompę szlamową, pompę zanurzeniową, zestaw ratownictwa medycznego z deską ortopedyczną do transportu osób poszkodowanych, zestaw szyn usztywniających oraz komplet mundurów koszarowych dla załogi. Środki na zakup samochodu w wysokości 195.570 zł pochodziły z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
 
 

INFORMACJA ZAKUP BILETÓW MIESIĘCZNYCH

INFORMACJA KOMUNIKACJA GMINNA

KGW rozliczają się z dotacji

W styczniu finał dwóch naborów wniosków z PROW 2014-2020

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH – GMINA ELBLĄG STYCZEŃ – CZERWIEC 2021r.

 
UWAGA!!! PROSIMY O WYSTAWIANIE ODPADÓW ZGODNIE Z HARMONOGRAMEM DO GODZINY 6:00.