Logo: Urząd Gminy Elbląg

Aktualności

Informacje o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze Kierownika Biura Związku Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego

Kasa Urzędu Gminy Elbląg nieczynna do dnia 7 marca 2021 r.

Informujemy, że kasa Urzędu Gminy Elbląg z uwagi na absencję chorobową do dnia 07 marca 2021 r. będzie nieczynna.
Płatności m.in. za podatki i opłaty prosimy dokonywać przelewem bankowym na konto podane w indywidualnej decyzji podatkowej bądź też
na konto Urzędu Gminy Elbląg Nr 95 1440 1101 0000 0000 1393 4697 Zgodnie z zawartą umową z Bankiem PKO BP umożliwiamy mieszkańcom
dokonywanie płatności w kasach tego Banku bez żadnych prowizji.

Wsparcie unijne na założenie firmy

KOMUNIKAT WÓJTA GMINY ELBLĄG W SPRAWIE PRACY URZĘDU GMINY ELBLĄG

 

Szczepienie pacjentów w domach

Szczepienia obłożnie chorych pacjentów w domach
 
Specjalne wyjazdowe punkty szczepień dotrą do pacjentów którzy, ze względu na stan zdrowia, nie mogą przyjąć szczepionki w punkcie stacjonarnym. W naszym regionie 11 dodatkowych punktów uzupełni sieć populacyjnych punktów szczepień, które zadeklarowały możliwość podania preparatu również w domu pacjenta.
 
Wyjazdowe punkty szczepień są dodatkowym wsparciem dla populacyjnych punktów, które zgłaszając się do Narodowego Programu Szczepień, potwierdziły, że są gotowe do mobilnego szczepienia pacjentów w domach.
 
Szczepienie w domu dla konkretnych pacjentów
 
Wyjazdowe punkty szczepień pojadą do pacjentów, których stan zdrowia nie pozwala na samodzielne dotarcie do stacjonarnego punktu szczepień. To tzw. pacjenci leżący.
Punty wyjazdowe uzupełniły sieć punktów populacyjnych, które mają zespoły mobilne, gotowe do szczepienia pacjentów w miejscu zamieszkania. Punkty wyjazdowe nie będą zatem zastępować zespołów mobilnych z populacyjnych punktów, a wspierać ich pracę.
Dla osób z niepełnosprawnościami lub wykluczonymi komunikacyjnie przygotowany jest transport samorządowy, organizowany przez władze lokalne.
 
 
Pacjent potrzebuje szczepienia w domu? Powinien skontaktować się ze swoim POZ
 
Aby skorzystać z wyjazdowego punktu szczepień wystarczy zadzwonić do swojej poradni POZ. Lekarze rodzinni lub pielęgniarki opieki długoterminowej najlepiej znają swoich pacjentów, dlatego najszybciej potwierdzą, że konkretna osoba z ich listy potrzebuje szczepienia w domu, ze względów zdrowotnych.
Oznacza to, że na wizytę wyjazdowego punktu szczepień nie ma rejestracji przez internet lub telefonicznie, np. przez infolinię 989.
Liczy się wyłącznie bezpośredni kontakt z własną poradnią POZ lub pielęgniarką opieki długoterminowej. Jeśli pacjent lub jego opiekun skontaktują się z punktem wyjazdowym, ten skieruje takiego pacjenta lub opiekuna w pierwszej kolejności do POZ / pielęgniarki opieki długoterminowej, ponieważ to właśnie lekarz POZ lub pielęgniarka opieki długoterminowej potwierdzą, że pacjent może skorzystać ze szczepienia w domu.
 
Szczepienie pacjentów w domu – krok po kroku
  1. Poradnia POZ / pielęgniarka opieki długoterminowej przyjmuje zgłoszenie pacjenta lub opiekuna do wyjazdowego punktu szczepień i sprawdza, czy pacjent należy do tego POZ (jest na liście aktywnej poradni).
  2. Poradnia POZ / pielęgniarka opieki długoterminowej sprawdza czy pacjent ma skierowanie na szczepienie. Jeśli nie, a pacjent jest w grupie aktualnie szczepionej, wtedy lekarz POZ wystawia skierowanie na szczepienie.
  3. Podstawami do zakwalifikowania pacjenta do szczepienia wyjazdowego są: dokumentacja medyczna i wiedza lekarza / pielęgniarki opieki długoterminowej o stanie zdrowia pacjenta, lub teleporada, lub wywiad z opiekunem pacjenta.
  4. Jeśli lekarz POZ / pielęgniarka opieki długoterminowej potwierdzą, że pacjent może skorzystać ze szczepienia w domu przez wyjazdowy punkt szczepień, wtedy lekarz POZ / pielęgniarka opieki długoterminowej odnotowuje to w dokumentacji medycznej i przekazuje taką informację do wyjazdowego punktu szczepień.
  5. Lekarz POZ / pielęgniarka opieki długoterminowej może też przekazać informację o pozytywnej kwalifikacji do szczepienia w domu bezpośrednio pacjentowi lub jego opiekunowi, który następnie kontaktuje się z najbliższym wyjazdowym punktem szczepień.
  6. Wyjazdowy punkt szczepień rejestruje pacjenta na szczepienie, ustala termin szczepienia i informuje o tym pacjenta lub jego opiekuna.
  7. O zakwalifikowaniu do szczepienia decyduje lekarz wyjazdowego punktu szczepień. Jeśli pacjent pozytywnie przejdzie kwalifikację, zostaje szczepiony pierwszą dawką preparatu. W dniu szczepienia ustalana jest również data drugiej dawki podania szczepionki.
Procedura szczepienia wyjazdowego jest więc zbliżona do szczepienia w punkcie stacjonarnym. Zespół wyjazdowy przynajmniej 15 minut po szczepieniu obserwuje pacjenta pod kątem wystąpienia niepożądanych odczynów poszczepiennych. Jeśli takie wystąpią, zespół wyjazdowy jest przygotowany, aby pomóc pacjentom w domu.
 
ABC szczepień wyjazdowych
  • Zespół mobilny populacyjnego punktu szczepień – ma go stacjonarny punkt szczepień. Zespół szczepi pacjentów, którzy zapisali się na szczepienie w populacyjnym punkcie szczepień i ze względu na stan zdrowia wymagają szczepienia w domu. Szczepienie dla pacjenta jest bezpłatne.
  • Wyjazdowy punkt szczepień – szczepi pacjentów w domu. Dotyczy to osób, które ze względu na stan zdrowia nie mogą samodzielnie dotrzeć do stacjonarnego punktu szczepień (tzw. pacjent leżący). Jest wsparciem dla mobilnych zespołów przy populacyjnych punktach szczepień. Chory umawia się na szczepienie wyłącznie przez swoją poradnię POZ lub pielęgniarkę opieki długoterminowej. Szczepienie dla pacjenta jest bezpłatne.
  • Transport do punktu szczepień – to specjalny transport, organizowany przez samorządy lokalne. Mogą z niego skorzystać osoby z niepełnosprawnościami i te, które nie zdołają  samodzielnie dotrzeć do punktu szczepień (np. ze względu na wykluczenie komunikacyjne). To bezpłatny transport z domu do punktu szczepień i z powrotem.

Tarcza Antykryzysowa dla Przedsiębiorców

 

XIII Edycja konkursu "Polska Wieś - Dziedzictwo i Przyszłość"

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Kierownika Biura Związku Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy grała na terenie Modrzewiny

          Bezinteresowna pomoc bliźnim to cecha, która charakteryzuje nasz stosunek do innego człowieka. Członkowie Stowarzyszenia Liga Obrony Kraju Koło "Łaziki" działającego w Sierpinie byłi głównym organizatorem imprezy w ramach 29 Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Impreza zorganizowana była na terenie Modrzewiny. Podczas jej trwania udało się zebrać kwotę: 14.958 zł. z przeznaczeniem na zakup sprzętu dla laryngologii, otolaryngologii i diagnostyki głowy. Satysfakcja jest tym większa, że udało nam się to zrealizować z zachowaniem wymaganych obostrzeń związanych z Covid-19 oraz fakt, że imprezę organizowaliśmy po raz drugi. Poza zbiórką pieniędzy uczestnicy zbierali także śmieci z terenu Modrzewiny. Wójt Gminy Elbląg przekazał maskotkę z certyfikatem symbolizującą herb Gminy Elbląg, która powędrowała do najmłodszego uczestnika imprezy.
 
Jerzy Stanecki
Sołtys Sołectwa Sierpin
 
 
 
 
 
 
1 2 3 4 5 6 ... 7

Kontakt - stopka

Adres urzędu:

Urząd Gminy Elbląg
ul. Browarna 85
82-300 Elbląg

Kontakt z urzędem:

tel: 055 234 18 84
fax: 055 234 08 71
e-mail: sekretariat@gminaelblag.pl
 

Godziny Przyjęć interesantów:

Zapraszamy do Urzędu Gminy:
pon - pt: 7:00 - 15:00
śr: 8:00 - 16:00