Logo: Urząd Gminy Elbląg

Aktualności

OBWIESZCZENIE WOJEWODY WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO O PRZEPROWADZENIU KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ W 2021 R.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO
z dnia 12 lipca 2021 r.
o przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej w 2021 r.
 
Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2021 r. poz. 372), § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie kwalifikacji wojskowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1980) oraz § 2 pkt 1 i § 3 pkt 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 stycznia 2021 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2021 r. (Dz. U. poz. 47) ogłasza
się, co następuje:   
§ 1. W okresie od dnia 9 sierpnia 2021 r. do dnia 19 listopada 2021 r. przeprowadzona zostanie na terenie województwa warmińsko-mazurskiego kwalifikacja wojskowa.
§ 2. Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej, w terminie o którym mowa w § 1, wzywa się:
1)  mężczyzn urodzonych w 2002 r.;
2) mężczyzn urodzonych w latach 1997-2001, którzy nie posiadają jeszcze określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
3)  osoby urodzone w latach 2000-2001, które:
a) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
b) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej, i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;
4) kobiety urodzone w latach 1997-2002, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2020/2021 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych
1 weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo będące studentkami lub absolwentkami szkół lub kierunków, o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz. U. poz. 944);
5) osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 24 lata życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.
§ 3. Kwalifikację wojskową osób, o których mowa w § 2, przeprowadzą powiatowe komisje lekarskie:
Miejsce przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej i zasięg terytorialny, siedziby Powiatowych Komisji Lekarskiej, terminy:
1. Powiatowa Komisja Lekarska w Bartoszycach
(M. i Gm. Sępopol, Gm. Bartoszyce, M. i Gm. Bisztynek, Gm. Górowo Iławeckie, M. Górowo Iławeckie, M. Bartoszyce),
Siedziba Starostwa Powiatowego w Bartoszycach, ul. 11 listopada 7B, 11-200 Bartoszyce (budynek wydziału komunikacji), 
13 września - 28 września 2021 r.
2. Powiatowa Komisja Lekarska w Działdowie (M. Działdowo, M. i Gm. Lidzbark, Gm. Płośnica, Gm. Działdowo, Gm. Rybno, Gm. Iłowo-Osada)   
Siedziba Starostwa Powiatowego w Działdowie, ul. Wolności 64,13-200 Działdowo   
15 września - 12 października 2021 r.
3. Powiatowa Komisja Lekarska Nr 1 w Elblągu (Gm. Elbląg, M. i Gm. Pasłęk, M. i Gm. Tolkmicko, M. i Gm. Młynary, Gm. Gronowo Elbląskie, Gm. Godkowo, Gm. Markusy, Gm. Milejewo, Gm. Rychliki)   
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Elblągu, ul. J. A. Komeńskiego 40, 82-300 Elbląg   
1 września - 1 października 2021 r.
4. Powiatowa Komisja Lekarska Nr 2 w Elblągu (M. Elbląg)   
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Elblągu, ul. J. A. Komeńskiego 40, 82-300 Elbląg   
4    października - 5    listopada 2021 r.
5. Powiatowa Komisja Lekarska w Ełku (M. Ełk, Gm. Stare Juchy, Gm. Ełk, Gm. Kalinowo, Gm. Prostki)   
Centrum Kształcenia Zawodowego w Ełku, ul. 11 listopada 24,19-300 Ełk   
17 sierpnia - 21 września 2021 r.
6. Powiatowa Komisja Lekarska w Giżycku (M. Giżycko, Gm. Giżycko, Gm. Kruklanki, Gm. Miłki, Gm. Wydminy, M. i Gm. Ryn)   
Internat Zespołu Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu w Giżycku, ul. Smętka 7,11-500 Giżycko   
11 października -10 listopada 2021 r.
7. Powiatowa Komisja Lekarska w Gołdapi (M. i Gm. Gołdap, Gm. Banie Mazurskie, Gm. Dubeninki)   
Centrum Dydaktyczno-Szkoleniowe w Gołdapi przy ul. Partyzantów 3,19-500 Gołdap    22-30 września 2021 r.
8. Powiatowa Komisja Lekarska w Iławie (M. Iława, Gm. Iława, M. i Gm. Susz, Gm. Lubawa, M. Lubawa, M. i Gm. Zalewo, M. i Gm. Kisielice)   
Siedziba Starostwa Powiatowego w Iławie, ul. Andersa 2a, 14-200 Iława   
2 września - 25 października 2021 r.
9. Powiatowa Komisja Lekarska w Kętrzynie (Gm. Kętrzyn, M. Kętrzyn, Gm. Barciany, M. i Gm. Korsze, M. i Gm. Reszel, Gm. Srokowo)   
Internat Powiatowego Centrum Edukacji w Kętrzynie, ul. Poznańska 21,11-400 Kętrzyn    4 października - 9 listopada 2021 r.
10. Powiatowa Komisja Lekarska w Lidzbarku Warmińskim (M. i Gm. Orneta, Gm. Lubomino, Gm. Kiwity, Gm. Lidzbark Warmiński, M. Lidzbark Warmiński)   
Bursa Międzyszkolna przy Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Lidzbarku Warmińskim, ul. Wierzbickiego 3a, 11-100 Lidzbark Warmiński   
15-28 września 2021 r.
11. Powiatowa Komisja Lekarska w Mrągowie (M. Mrągowo, Gm. Sorkwity, Gm. Mrągowo, M. i Gm. Mikołajki, Gm. Piecki)   
Siedziba Powiatowego Zarządu Dróg w Mrągowie, ul. Nowogródzka 1,11-700 Mrągowo    2 -17 września 2021 r
12. Powiatowa Komisja Lekarska w Nidzicy (M. i Gm. Nidzica, Gm. Kozłowo, Gm. Janowo, Gm. Janowiec Kościelny)   
Centrum Kształcenia Zawodowego w Nidzicy, ul. Wyborska 10,13-100 Nidzica   
30 sierpnia - 10 września 2021 r.
13. Powiatowa Komisja Lekarska w Nowym Mieście Lubawskim (Gm. Kurzętnik, Gm. Biskupiec, Gm. Grodziczno, Gm. Nowe Miasto Lubawskie, M. Nowe Miasto Lubawskie)    Zespół Szkół im. C.K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim, ul. 3 Maja 24,13-300 Nowe Miasto Lubawskie   
17 sierpnia - 9 września 2021 r.
14. Powiatowa Komisja Lekarska Nr 1 w Olsztynie (Gm. Gietrzwałd, Gm. Jonkowo, M. i Gm. Jeziorany, M. i Gm. Biskupiec, Gm. Kolno, Gm. Stawiguda, M. i Gm. Barczewo, M. i Gm. Dobre Miasto, Gm. Świątki, M. i Gm. Olsztynek, Gm. Purda, Gm. Dywity)   
Siedziba Starostwa Powiatowego w Olsztynie, Plac Bema 5,10-516 Olsztyn, pomieszczenie P-l   
9 sierpnia - 6 października 2021 r.
15. Powiatowa Komisja Lekarska Nr 2 w Olsztynie (M. Olsztyn)   
Siedziba Starostwa Powiatowego w Olsztynie, Plac Bema 5,10-516 Olsztyn, pomieszczenie P-l   
1 września - 19 listopada 2021 r.
16.  Powiatowa Komisja Lekarska w Piszu (M. i Gm. Ruciane Nida, M. i Gm. Pisz, M. i Gm. Orzysz, M. i Gm. Biała Piska)   
Siedziba Starostwa Powiatowego w Piszu, ul. Warszawska 1,12-200 Pisz   
6-28 września 2021 r.
17. Powiatowa Komisja Lekarska w Szczytnie (Gm. Rozogi, Gm. Jedwabno, M. i Gm. Pasym, M. i Gm. Wielbark, Gm. Dźwierzuty, Gm. Szczytno, M. Szczytno, Gm. Świętajno)    Warsztaty Szkolne Zespołu Szkół Nr 1 w Szczytnie, ul. Śląska 14,12-100 Szczytno   
13 września - 25 października 2021 r.
 
§ 4. Osoba stawiająca się do kwalifikacji wojskowej po raz pierwszy przedstawia:
1)  wójtowi lub burmistrzowi (prezydentowi miasta) - dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości, dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej, jeśli stawienie się do kwalifikacji wojskowej w terminie określonym w wezwaniu nie było możliwe;
2) powiatowej komisji lekarskiej - dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych, przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej;
3)  wojskowemu komendantowi uzupełnień - aktualną fotografię o wymiarach 3x4 cm, bez nakrycia głowy, dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe.
§ 5. Osoba, która stawała już do kwalifikacji wojskowej i ubiega się o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej, przedstawia:
1) wójtowi lub burmistrzowi (prezydentowi miasta) - dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości, dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej, jeśli stawienie się do kwalifikacji wojskowej w terminie określonym w wezwaniu nie było możliwe;
2) powiatowej komisji lekarskiej - dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych, przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej;
3) wojskowemu komendantowi uzupełnień - wojskowy dokument osobisty oraz dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe.
§ 6.1. Osoby podlegające kwalifikacji wojskowej stawiają się przed wójtem lub burmistrzem (prezydentem miasta), powiatową komisją lekarską oraz wojskowym komendantem uzupełnień, właściwymi ze względu na miejsce ich pobytu stałego. Osoby zameldowane na pobyt czasowy trwający ponad trzy miesiące stawiają się przed wójtem lub burmistrzem (prezydentem miasta), powiatową komisją lekarską oraz wojskowym komendantem uzupełnień, właściwymi ze względu na miejsce tego pobytu.
2. Osoby podlegające stawieniu się do kwalifikacji wojskowej, które w okresie od dnia ogłoszenia kwalifikacji wojskowej do dnia jej rozpoczęcia zmieniły miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące, zgłaszają się do wójta lub burmistrza (prezydenta miasta), właściwego ze względu na ich nowe miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące. Wójt lub burmistrz (prezydent miasta) wyznacza im miejsce i termin stawienia się do kwalifikacji wojskowej.
3. Osoby podlegające stawieniu się do kwalifikacji wojskowej, które po rozpoczęciu kwalifikacji wojskowej na danym terenie zamierzają zmienić miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące, stawiają się do kwalifikacji wojskowej przed opuszczeniem miejsca dotychczasowego pobytu. W pozostałych przypadkach właściwość miejscową ustala się według przepisów art. 21 § 1 pkt 3 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735).
§ 7. 1. Kto wbrew obowiązkom wynikającym z ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej lub przepisów wydanych na jej podstawie nie stawia się do kwalifikacji wojskowej przed wójtem lub burmistrzem (prezydentem miasta), przed właściwą komisją lekarską lub przed wojskowym komendantem uzupełnień w określonym terminie i miejscu albo nie przedstawia dokumentów, których przedstawienie zostało nakazane oraz odmawia poddania się badaniom lekarskim podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności zgodnie z art. 224 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej.
2. W razie niestawienia się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny, wójt lub burmistrz (prezydent miasta) z urzędu albo na wniosek przewodniczącego powiatowej komisji lekarskiej lub wojskowego komendanta uzupełnień nakłada na osobę podlegającą kwalifikacji wojskowej grzywnę w celu przymuszenia albo zarządza przymusowe doprowadzenie przez Policję do kwalifikacji wojskowej w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
§ 8. Do kwalifikacji wojskowej za pośrednictwem wojskowego komendanta uzupełnień mogą stawić się osoby ubiegające się o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej A lub B oraz ochotnicy, w tym kobiety, do końca roku kalendarzowego, w którym kończą dwadzieścia cztery lata życia, niezależnie od posiadanych kwalifikacji i wykształcenia, jeżeli ukończyli co najmniej osiemnaście lat życia.
 
Wojewoda Warmińsko-Mazurski
(-)Artur Chojecki
 

NOWE FIO 2021 - Warmia Mazury Lokalnie 5

Partnerstwo 7 organizacji w składzie: Lokalna Grupa Działania “Warmiński Zakątek”, Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania, LGD Południowa Warmia, Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży, Nidzicki Fundusz Lokalny, Ełckie Stowarzyszenie Aktywnych “STOPA” oraz Stowarzyszenie „PRZYSTAŃ” ogłasza konkurs NOWEFIO – WARMIA MAZURY LOKALNIE 5 w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na lata 2021-2030, Priorytet 1 Małe Inicjatywy.

Głównym celem Programu jest zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji województwa warmińsko – mazurskiego, działających w grupach nieformalnych i młodych organizacjach pozarządowych, w życie publiczne przez poprawę samoorganizacji społecznej, wzrost znaczenia sektora obywatelskiego w życiu publicznym oraz wzmocnienie instytucjonalnie sektora obywatelskiego w Polsce.

W ramach konkursu przewidywane jest przyznanie dotacji w wysokości od 2.000,00 zł do 6.000,00 zł na niskobudżetowe projekty realizowane na terenie woj. warmińsko-mazurskiego, które:
 • posłużą stymulowaniu aktywności obywatelskiej
 • zakładają współdziałanie mieszkańców, dzięki któremu możliwe jest osiąganie celów o charakterze dobra wspólnego,
 • wynikają z konkretnych potrzeb danej społeczności,
 • mają jasno określony cel, dobrze zaplanowane działania, mierzalne rezultaty i rozsądne koszty realizacji,
 • przewidują takie działania, które będą kierowane do określonej grupy odbiorców, a jednocześnie będą służyć całej społeczności,
 • będą realizowane wspólnymi siłami mieszkańców i instytucji życia lokalnego – samorządów, przedsiębiorców i organizacji społecznych,
 • będą umiejętnie i w sposób przemyślany angażowały zasoby lokalne – naturalne, społeczne, ludzkie i finansowe.
Adresaci konkursu:
 1. Młode organizacje pozarządowe – podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 UoDPPioW, które zostały wpisane do KRS lub właściwego rejestru nie wcześniej niż 60 miesięcy od dnia złożenia wniosku o mikrodotację, mają siedzibę na terenie woj. warmińsko-mazurskiego oraz ich roczny przychód za poprzedni zakończony rok obrotowy nie przekracza 30 tys. zł
 2. Grupy nieformalne – min. 3 pełnoletnie osoby fizyczne zamieszkujące obszar województwa warmińsko-mazurskiego składające wniosek przy użyczeniu osobowości prawnej Patrona lub samodzielnie. Członkowie grupy nieformalnej z użyczeniem osobowości prawnej, nie mogą pełnić funkcji w organach statutowych Patrona.
Czas realizacji projektów: od dnia złożenia wniosku (na ryzyko Wnioskodawcy) do 15.12.2021 r.

Wnioski o dotację będzie można składać od 15 lipca 2021 do 20 sierpnia 2021 roku wyłącznie poprzez generator dostępny na stronie projektu:  http://www.warmiamazurylokalnie.eu  oraz na stronie Punktu Animacyjno-Doradczego w Elblągu: www.kanal-elblaski-lgd.pl w górnej zakładce GENERATOR FIO.

Dodatkowe informacje na temat konkursu oraz pełną treść regulaminu dostępne będą na http://www.warmiamazurylokalnie.eu oraz w Ośrodkach Animacyjno-Doradczych Warmia Mazury Lokalnie, których adresy są dostępne na ww. stronie internetowej.
Zapraszamy serdecznie do aplikowania o środki.
 
Pozdrowienia
Paulina Jachlewska
 

Konkurs NOWE FIO Warmia Mazury Lokalnie 5

Dobry Start 300+

 
 
 
 
Szanowni Państwo,
 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych od roku szkolnego 2021/2022 będzie przyznawał i wypłacał świadczenie (tzw. 300+) w ramach programu Dobry Start.
 
 
 
 
 
 
Wnioski o świadczenie będzie można składać od 1 lipca do 30 listopada br. tylko w formie elektronicznej:
 • na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS,
 • przez serwisy bankowości elektronicznej banków,
 • na portalu Empatia.mpips.gov.pl.
ZUS wypłaci świadczenie na konto bankowe wskazane we wniosku.
W ramach programu rodzice - bez względu na dochody - mogą otrzymać jednorazowo 300 zł na zakup podręczników, zeszytów, sprzętów potrzebnych uczniom oraz pozostałego wyposażenia niezbędnego dzieciom uczącym się w szkołach podstawowych, liceach, szkołach policealnych oraz innych placówkach edukacyjnych do ukończenia 20. roku życia lub 24 lat w przypadku osób z niepełnosprawnościami.
Decyzje oraz zawiadomienia dotyczące świadczeń 300+ będą przekazywane w formie elektronicznej na PUE ZUS.
Do założenia konta PUE ZUS niezbędne będą:
 •  dokument tożsamości (dowód osobisty/ paszport),
 •  adres e-mail,
 •  nr telefonu komórkowego.
Konto na PUE można założyć i potwierdzić:
 •  samodzielnie za pomocą: podpisu osobistego na portalu login.gov.pl/kwalifikowanego podpisu elektronicznego, profilu zaufanego ePUAP, bankowości elektronicznej,
 •  w placówce ZUS,
 •  podczas e-wizyty w ZUS (link do rezerwacji: www.zus.pl/e-wizyta).
Do wysyłki wniosku 300+ niezbędne będą:
 •  rachunek bankowy na, który ma być przekazane świadczenie,
 •  dane dzieci, na które wnioskowane będzie świadczenie Dobry start,
 •  informacje o szkołach, do których uczęszczają dzieci,
 •  orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w przypadku dzieci do 24 roku życia,
 •  inne dokumenty niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia Dobry start np. oświadczenia, orzeczenia sądowe.
 
Więcej informacji o programie znajdą Państwo na naszej stronie pod linkiem: Dobry start 300+ oraz w materiałach wideo:

Zasłużony dla Kultury Polskiej

Dnia 02 lipca 2021 r. podczas uroczystego posiedzenia Zarządu Powiatu w Elblągu, w którym uczestniczył Pan Sławomir Sadowski – Wicewojewoda Warmińsko-Mazurski, zostały wręczone odznaki honorowe Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Zasłużony dla Kultury Polskiej”. Odznaka ta przyznawana jest osobom wyróżniającym się w tworzeniu, upowszechnianiu kultury w ramach działalności społecznej. Podczas uroczystości Wicewojewoda przekazał dyplom Pani Elżbiecie Mieczkowskiej, którym Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego uhonorował jej działalność kultywowania wartości i ocalenia od zapomnienia dorobku kulturowego wsi. Pani Elżbieta Mieczkowska jest Radną Gminy Elbląg oraz współzałożycielką Stowarzyszenia IWA – Integracja – Współpraca – Aktywność, działającego od 2013 roku na terenie Gminy Elbląg we Władysławowie. Pasją Pani Elżbiety Mieczkowskiej jest zgłębianie tajników życia menonitów na terenach dzisiejszych Żuław. Zarówno Wicewojewoda Warmińsko-Mazurski, jak i Starosta Elbląski podziękował wszystkim za podjęte działania związane z podtrzymywaniem lokalnych tradycji i obyczajów. Obecny na posiedzeniu Zastępca Wójta Gminy Elbląg Roman Pawłowski gratulując Pani Elżbiecie Mieczkowskiej wyraził uznanie, że swoją działalnością przyczynia się do budowania tożsamości lokalnej i upowszechniania spuścizny mennonickich mieszkańców Gminy Elbląg. Pani Elżbiecie Mieczkowskiej i wszystkim odznaczonym serdecznie gratulujemy.
 
 

Wsparcie unijne na usługi szkoleniowe i doradcze

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Elblągu zaprasza na bezpłatne webinarium: „Wsparcie unijne na usługi szkoleniowe i doradcze”. W spotkaniu udział wziąć mogą wszystkie osoby zainteresowane uzyskaniem informacji na temat możliwości otrzymania wsparcia z Funduszy Europejskich na usługi rozwojowe. Spotkanie odbędzie się 27 lipca 2021 r. w godzinach 10:00 – 11:00 na platformie on-line (uczestnik otrzyma drogą elektroniczną potwierdzenie zakwalifikowania się oraz zaproszenie do udziału w webinarium).
 
 
 

Bezpieczne wakacje rolników

 
 
 
 
 

Od 01 lipca 2021 r. nowy rozkład jazdy autobusów

Rozkład jazdy gminnej komunikacji od 01 lipca 2021 r. znajduje się w zakładce „Dla Mieszkańca”, „Komunikacja Gminna”, „Rozkład jazdy”.

Stowarzyszenie Zicherka promuje książkę

Dnia 19 czerwca 2021 r. w Kazimierzowie odbył się letni piknik autorski zorganizowany przez Stowarzyszenie „Zicherka” promujący książkę „Dawne wsie pasłęckie i okolice Elbląga” autorstwa Lecha Słodownika. Książka została wydana pod auspicjami Stowarzyszenia „Zicherka” i współfinansowana ze środków Unii Europejskiej. Promocja książki była okazją do spotkania z autorem, odbyły się występy artystyczne, gry i zabawy dla dzieci.
 
 
 
 

Promesa dla Gminy Elbląg

Wójt odebrał promesę dla Gminy Elbląg na 2,5 mln zł.
Wójt Gminy Elblag w dniu 17 czerwca 2021 r. odebrał z rąk Wojewody Warmińsko – Mazurskiego promesę w ramach Rządowego Programu Wsparcia Gmin Popegeerowskich na kwotę 2.500.000 zł .
Wójt Gminy Elbląg złożył maksymalną możliwą liczbę wniosków (3 wnioski)  o uzyskanie środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin z przeznaczeniem na inwestycje realizowane w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej. Pieniądze w skali kraju zostały podzielone w zależności od tego, ile PGR-ów było na terenie województwa i ile osób pracowało w nich w 1989 roku.
Gmina Elbląg uzyskała łącznie 2.500.000 zł
1.500.000 zł – na budowę mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bielnik Drugi
1.000.000 zł – na budowę sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Nowy Dwór i Lisów
Niestety nie udało się uzyskać dofinansowania na budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Janów.
Planowane przedsięwzięcia mają na celu uregulowanie gospodarki ściekowej w obszarach, na których funkcjonowały Państwowe Gospodarstwa Rolne. Pozyskane środki zostaną wydatkowane na budowę sieci kanalizacji w układzie grawitacyjno – tłocznym.
Inwestycje te od wielu lat są bardzo oczekiwane przez mieszkańców naszej Gminy. Pozyskane środki umożliwią rozwiązanie problemu kanalizacji i wpłyną na poprawę ochrony środowiska w granicach obszaru Natura 2000, Jeziora Drużno, Kanału Elbląskiego i Zalewu Wiślanego.
Inwestycje te, będą realizowane w latach 2021 – 2022.
 
W całym województwie warmińsko-mazurskim dofinansowanie uzyskały 52 projekty inwestycyjne w 47 gminach. Do gmin, w których działały PGR-y, trafi prawie 47 mln. W przypadku 5 gmin zostaną dofinansowane po 2 inwestycje.
 
1 2 3 4 5 6 ... 13

Kontakt - stopka

Adres urzędu:

Urząd Gminy Elbląg
ul. Browarna 85
82-300 Elbląg

Kontakt z urzędem:

tel: 055 234 18 84
fax: 055 234 08 71
e-mail: sekretariat@gminaelblag.pl
 

Godziny Przyjęć interesantów:

Zapraszamy do Urzędu Gminy:
pon - pt: 7:00 - 15:00
śr: 8:00 - 16:00