Logo: Urząd Gminy Elbląg

Aktualności

NOWAKOWO CUP 2023

 
 
 
W dniach 11 luty i 18 luty 2023r. na hali sportowej Publicznej Szkoły Podstawowej w Nowakowie po kilku letniej przerwie odbyła się XIV edycja Turnieju Piłki Siatkowej  Nowakowo CUP 2023.
 
Do Turnieju przystąpiło 8 drużyn. Zostały rozegrane mecze eliminacyjne i finałowe systemem każdy z każdym.
 
 
 
 
Po rozegraniu wielu pasjonujących meczy kolejność drużyn po ukończeniu rozgrywek przedstawia się następująco :
I miejsce         -   SISLEY
II miejsce        -   NIKI TEAM
III miejsce       -   ORŁY
IV miejsce       -  OKNA TUFE
V miejsce        -  MERKURY
VI miejsce       -  MAJOR i PRZYJACIELE
VII miejsce      -  AUTO DAS
VII miejsce      -  SNAJPER
 
Na zakończenie turnieju zespoły zostały nagrodzone dyplomami, pucharami i nagrodami rzeczowymi. Nagrody wręczali Wójt Gminy Elbląg Zygmunt Tucholski i Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Nowakowie Grażyna Gałązka.  
 
Wyrazy uznania i podziękowania dla Dyrektora Szkoły Grażyny Gałązki i pracowników szkoły za pomoc w organizacji turnieju oraz dla członków Rady Rodziców serwujących poczęstunek.  
   
Na stronie www.zsnowakowo.gminaelblag.pl do obejrzenia fotorelacja z Turnieju Piłki Siatkowej Nowakowo CUP 2023. 
 

Nagroda Instytutu Książki za recenzję dla Jadwigi Ciszewskiej

NOWE FIO – Spotkanie informacyjne: otwierające działania projektowe dotyczące Konkursu Mikrodotacji NOWE FIO – WARMIA MAZURY LOKALNIE 5 Edycja 2023

Uwaga Silne Wiatry !!!

Komunikat EPWiK Sp. z o.o. w Elblągu

Konkurs NOWEFIO - WARMIA MAZURY LOKALNIE 5 EDYCJA 2023

Książkowy niekalendarz

Konkurs "Wieś z inicjatywą"

Komunikat Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych

Komunikat Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych w związku z potencjalnymi zagrożeniami występującymi w okresie zimowym
 
Szanowni Państwo,
sezon jesienno-zimowy, to okres występowania niekorzystnych warunków atmosferycznych, które mogą spowodować uszkodzenie obiektu budowlanego lub sprowadzić zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska.
Przypominam, że w takiej sytuacji, zgodnie z art. 61 pkt 2 ustawy − Prawo budowlane, właściciele i zarządcy zobowiązani są do zapewnienia bezpiecznego użytkowania obiektu budowlanego.
Nie wolno również dopuszczać do przeciążenia konstrukcji budynku przez zalegający na dachu śnieg i należy zapewnić właściwe i odpowiednio częste odśnieżanie dachu oraz elementów elewacji budynku. Konieczne jest usuwanie sopli, brył, nawisów lodowych i śniegowych, które mogą zagrozić bezpieczeństwu osób znajdujących się na ciągach pieszych i jezdnych, przebiegających bezpośrednio przy budynku.
Prace związane z usuwaniem śniegu z dachu mogą stwarzać ogromne zagrożenie dla osób je wykonujących a także dla samego budynku, dlatego muszą być prowadzone z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i przepisów BHP.
Aby uniknąć potencjalnych zagrożeń, zwracam się do wszystkich zobowiązanych o bezzwłoczne spełnianie obowiązków wynikających z przepisów prawa.
 
Dorota Cabańska
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
 
Wyciąg z przepisów karnych:
  • kto niewłaściwie utrzymuje i użytkuje obiekt budowlany lub nie zapewnia bezpieczeństwa użytkowania obiektu podlega grzywnie nie mniejszej niż 100 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku (art. 91a ustawy – Prawo budowlane),
  • kto nie zapewnia wykonania okresowej kontroli podlega karze grzywny (art. 93 pkt 8 ustawy – Prawo budowlane).

WOŚP zagrał w Publicznej Szkole Podstawowej w Gronowie Górnym

1 ... 4 5 6 7 8 ... 37