Logo: Urząd Gminy Elbląg

Aktualności

Zaproszenie na konferencję Inteligentnej Specjalizacji Drewno i Meblarstwo

Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Gustaw Marek Brzezin
ma zaszczyt zaprosić na konferencję
 
Automatyzacja, robotyzacja i sztuczna inteligencja - wzmocnienie potencjału Inteligentnej Specjalizacji Drewno i Meblarstwo
 
która odbędzie się 13 października 2023 w godzinach 10:00-15:00 w Hotelu Omega w Olsztynie.
 
 
Wydarzenie realizowane jest w ramach inicjatywy pn. WAMA SMART LAB „Drewno i Meblarstwo”, która ma na celu aktywizację innowacyjnych przedsiębiorców z województwa warmińsko-mazurskiego z branż wpisujących się w specjalizację Drewno i Meblarstwo, a więc: przetwórstwo i sprzedaż drewna, produkcja mebli, sprzedaż produktów drewno-meblarskich, usługi projektowe, naprawa i konserwacja, produkcja wyrobów stolarskich oraz związane z nimi nauka i otocznie biznesowe.
 
Zbliżający się koniec roku jest czasem podsumowań i planów, w związku z czym na październikowej konferencji Inteligentnej Specjalizacji Drewno i Meblarstwo sprawdzimy jakie cele i efekty zostały osiągnięte w ramach inicjatywy WaMa SmartLab "Drewno i Meblarstwo" przyjrzymy się perspektywom rozwoju branż drzewno-meblarskich, porozmawiamy o współpracy, zajmiemy się takimi zagadnieniami jak cyfryzacja leśnictwa, Industry 5.0 czy cyberbezpieczeństwo.
 
Całe wydarzenie zakończy się panelem dyskusyjnym, na którym eksperci będą rozmawiać o szansach i zagrożeniach rozwoju Inteligentnej Specjalizacji Drewno i Meblarstwo. Po konferencji zapraszamy wszystkich uczestników na obiad, który będzie doskonałą okazją do bezpośrednich rozmów z prelegentami oraz do nawiązania relacji między uczestnikami.
 
Wydarzenie bezpłatne, liczba miejsc ograniczona. Aby wziąć udział w Konferencji należy wypełnić poniższy formularz rejestracyjny. 
 
 
AGENDA
 
10:00-10:15
Przywitanie gości i otwarcie Konferencji
Gustaw Marek Brzezin
Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego
 
10:15-10:30
Cele i efekty projektu WaMa SmartLab „Drewno i Meblarstwo”
Dorota Kopeć
Z-ca Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego
 
10:30-10:55
Wizja rozwoju IS Drewno i Meblarstwo. Forsight 2040 przy uwzględnieniu obecnych uwarunkowań makrootoczenia,
Katarzyna Orlikowska
Redaktorka naczelna Gazety Przemysłu Drzewnego
 
10:55-11:20
25 min
Od cyfryzacji leśnictwa, po ekoprojektowanie – nauka dla sektora leśno-drzewnego w Europie
Dobrochna Augustyniak-Wysocka
Członkini zarządu InnovaWood, Kierowniczka projektu Rosewood4.0 EU
 
11:20-11:30
Sesja pytań do prelegentów
 
11:30-11:50
Przerwa kawowa
 
11:50- 12:10
Industry 5.0. Sztuczna inteligencja i robotyzacja – szanse i zagrożenia dla producentów
Prof. Katarzyna Czaińska
Profesor AWL
 
12:10-12:35
Produkty uboczne przemysłu drzewnego i ich wykorzystanie
Dawid Jakubowski
V-ce Prezydent Polskiej Izby Gospodarczej Przemysłu Drzewnego
 
12:35-12:55
Współpraca jako wartość i czynnik sukcesu przedsiębiorstw. Sieci współpracy
Damian Kowalski
Dyrektor Elbląskiego Klastra Meblowego
 
12:55-13:20
Cyberbezpieczeństwo w małych i średnich przedsiębiorstwach – przegląd zagrożeń
mł. insp. dr inż. Michał Bukowski
Dyrektor Instytutu Służby Kryminalnej Akademii Policji w Szczytnie
 
13:20-13:30
Sesja pytań do prelegentów
 
13:30-13:50
Przerwa kawowa
 
13:50-14:00
Prezentacja innowacyjnych rozwiązań młodych naukowców w obszarach Inteligentnej Specjalizacji „Drewno i Meblarstwo”
 
14:00-15:00
Panel dyskusyjny: Szanse i zagrożenia IS Drewno i Meblarstwo w Województwie Warmińsko-Mazurskim
Moderator: Prof. nadz. Joanna Hołub-Iwan
Paneliści: Katarzyna Orlikowska, Damian Kowalski, Dawid Jakubowski, Dobrochna Augustyniak-Wysocka, Maciej Remuszko
 
Od 15:00
Obiad oraz networking
 
W trakcie trwania konferencji zapewniamy całodzienny serwis kawowy i dwudaniowy obiad w postaci stołu szwedzkiego.
 
 
EKSPERCI
 
 
prof. nadz. Joanna Hołub-Iwan – ekonomistka, doktor habilitowany w dziedzinie zarządzania, profesor Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu. Ekspertka w dziedzinie tworzenia agend badawczych, opisów metodyki badań i analiz, zarządzania strategicznego, procesowego, strategii innowacji, strategii marketingu innowacji i komercjalizacji.
 
Katarzyna Orlikowska - mgr inż. Technologii Drewna, absolwentka Wydziału Technologii Drewna na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu. Od 15 lat związana z branżą meblarską i przemysłem drzewnym. Długoletnia redaktor naczelna czasopism Wydawnictwa Inwestor: przez 10 lat miesięcznika "Meblarstwo - Komponenty i Technologie", a od 7 lat Gazety Przemysłu Drzewnego. Prelegentka i moderatorka na konferencjach branżowych (m.in. I Forum Przemysłu Drzewnego w Warszawie, II Forum Przemysłu Drzewnego w Warszawie oraz Kongres Koopdrew w Poznaniu).
 
dr Dobrochna Augustyniak-Wysocka – ekonomistka, członkini zarządu Europejskiej sieci InnovaWood w Brukseli, członkini Grupy Badawczej Analiz Strategicznych w Drzewnictwie Sieci Badawczej Łukasiewicz, kierowniczka unijnego projektu Rosewood4.0 (Regionalna sieć Unii Europejskiej na rzecz zrównoważonej mobilizacji drewna i cyfryzacji leśnictwa) na Polskę, uczestniczka innych projektów unijnych związanych z branżą drzewną (m.in. Basajaun w ramach programu Horyzont 2020). Ekspertka, prelegentka, trenerka na wielu konferencjach i wydarzeniach branżowych (m.in. Wood – Science – Economy 2022 w Poznaniu, Connect & Scale UP – design – prelekcja on-line, szkolenia w ramach projektu Rosewood).
 
Dawid Jakubowski – ukończył studia dzienne na UP Poznań na kierunku Technologia Drewna (mgr inż.), spec. Mechaniczna oraz studia podyplomowe na UE w Poznaniu na kierunku Zarządzanie Jakością spec. Six sigma i studia podyplomowe na Politechnice Poznańskiej na kierunku Zarządzanie Energią. Przygodę w branży drzewnej rozpoczynał w fabrykach płyt drewnopochodnych i mebli, od 12 lat związany jest z rynkiem biomasy, uczestnicząc w licznych konferencjach branżowych, również w roli prelegenta/panelisty. Zawodowo zajmuje się m.in. zaopatrywaniem własnych peleciarni w surowiec produkcyjny, sprzedażą biomasy drzewnej i peletu ze słomy z produkcji własnych i zewnętrznych do energetyki zawodowej, oraz sprzedażą tarcicy z przejętego od Ikea tartaku w Chociwlu (zachodniopomorskie).
 
prof. nadz. Katarzyna Czaińska – ekonomistka, doktor habilitowany w dziedzinie zarządzania, profesor Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu. Ekspertka w dziedzinie zarządzania kapitałem ludzkim i przemysłu 5.0. Prelegentka na wielu konferencjach naukowych (m.in. Międzynarodowa Konferencja Naukowa – EURAM 2022, Konferencja naukowa Zarządzanie w czasach nowej rzeczywistości gospodarczej 2021, Konferencja naukowa Gospodarka cyfrowa i post-cyfrowa a przedsiębiorstwo 2020, Konferencja Zarzadzanie Kapitałem Ludzkim 4.0. Dokąd zmierzamy? 2020, Międzynarodowa Konferencja Naukowa – Management 2019 Innowacje i cyfryzacja gospodarki).
 
Damian Kowalski – ekonomista, od 2008 roku dyrektor stowarzyszenia Klaster Mebel Elbląg odpowiedzialny za m.in. współpracę z samorządem lokalnym, w ramach której EKM zarządza Instytutem Technologii Drewna i Mebli w Elbląskim Parku Technologicznym, wielokrotną organizację targów meblowych dla członków Klastra, współpracę z IOB skutkującą realizacją projektów finansowanych przez Unię Europejską polegających na szkoleniu pracowników firm zrzeszonych w ramach Klastra, tworzenie grup zakupowych na zakup energii elektrycznej, powierzchni wystawienniczej, zabudowy targowej, odzieży BHP, telefonii komórkowych, ubezpieczeń. Uczestnik wielu wydarzeń i konferencji branżowych w tematyce tworzenia kooperacji pomiędzy przedsiębiorstwami.
 
mł. insp. dr inż. Michał Bukowski –  Dyrektor Instytutu Służby Kryminalnej Akademii Policji w Szczytnie.
 
Maciej Remuszko – dyrektor tartaku w Napiwodzie odpowiedzialny za robotyzację i automatyzację produkcji, a także optymalizację kosztów. Autor wielu artykułów branżowych dotyczących sytuacji w branży drzewnej (forest-monitor.com, Gazeta Przemysłu Drzewnego).
 
Realizacja finansowana jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

INTERNET.GOV.PL

Piłkarski sezon ligowy 2023/2024 w GMINIE ELBLĄG

Komunikat Międzywojewódzkiego Cechu Kominiarzy do właścicieli, zarządców i użytkowników budynków w związku z kampanią społeczną „Sadza płonie. Czad zabija. Żyj! "

Komunikat EPWiK Sp. z o.o. - płukanie sieci

Gminny Plener Malarski - Gminelka 2023

Spotkanie informacyjne dotyczące zmian w Programie „CZYSTE POWIETRZE”

Dożynki Wojewódzkie 2023

W dniu 17 września 2023 r. na terenie Muzeum Budownictwa Ludowego-Parku Etnograficznego w Olsztynku odbyły się Dożynki Wojewódzkie.
Nieodzownym elementem tego święta jest coroczny konkurs na najpiękniejszy wieniec dożynkowy. Gminę Elbląg reprezentował wieniec wykonany przez mieszkańców Sołectwa Władysławowo, który zajął I miejsce w gminnych dożynkach w Janowie. Na czele grupy wieńcowej stanęła Pani Sołtys Elżbieta Łojek wraz z mieszkańcami Władysławowa. Tradycyjnie uroczystości rozpoczął korowód dożynkowy. Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Gustaw Marek Brzezin poprosił metropolitę warmińskiego abp. Józefa Górzyńskiego o koncelebrowanie Mszy św. w intencji rolników  oraz poświęcenie chleba z tegorocznych zbiorów.
Podczas obchodów tegorocznego, wojewódzkiego święta plonów w Olsztynku można było podziwiać liczne stoiska, przepiękne wieńce dożynkowe, barwne i rozśpiewane zespoły wieńcowe. Na tłumnie przybyłych uczestników dożynek, czekały pyszne potrawy oraz liczne atrakcje artystyczne.
W uroczystościach uczestniczyli senatorowie, posłowie ziemi warmińsko-mazurskiej, władze wojewódzkie, samorządowe, związki rolnicze, instytucje i organizacje obsługi rolnictwa.  Była to niecodzienna okazja do spotkania rolników z całego województwa. Niezmiennie od wielu lat dużym zainteresowaniem cieszyły się konkursy na najpiękniejszy wieniec dożynkowy oraz najładniejsze stoisko Kół Gospodyń Wiejskich. O tytuł „Najładniejszy Wieniec Dożynkowy” rywalizowało 46  grup wieńcowych z województwa warmińsko-mazurskiego. Sołectwo Władysławowo zostało nagrodzone za udział w konkursie. W kategorii konkursów dla KGW - Koło Gospodyń Wiejskich „Nasze Tropy” z Trop Elbląskich zajęło zaszczytne I miejsce za najpiękniejszy strój regionalny i I miejsce za potrawę regionalną, a także II miejsce w konkursie na najpiękniejsze stoisko dożynkowe. Trzy razy reprezentujące naszą gminę KGW „Nasze Tropy” znalazło się na podium. To ogromne wyróżnienie w skali całego województwa.
Bardzo się cieszymy i gratulujemy zwycięzcom.
Wójt Gminy Elbląg serdecznie dziękuje całej grupie wieńcowej z Władysławowa oraz Kołu Gospodyń Wiejskich „Nasze Tropy” za godne reprezentowanie Gminy Elbląg w tej wyjątkowej uroczystości.
Szczególne słowa uznania za ogrom pracy i wspaniałą atmosferę.
 
Zapraszamy do GALERII ZDJĘĆ

Delegacja Gminy Elbląg na zaproszenie Samorządu Rejonu Wileńskiego uczestniczyła w Święcie Plonów Rejonu Wileńskiego

Wybory do Rady Powiatowej Warmińsko - Mazurskiej Izby Rolniczej

1 ... 4 5 6 7 8 ... 47