Logo: Urząd Gminy Elbląg

Rolnictwo i pokrewne

SZACOWANIE STRAT SPOWODOWANYCH SUSZĄ W 2023 r.

Wnioski i procedura:
 
W dniu 15 lipca 2023 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 lipca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań agencji restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa (Dz.U. z 2023 poz. 1350).
 
Podstawą oszacowania szkód jest (jak to miało w latach ubiegłych) złożenie wniosku za pośrednictwem aplikacji „Zgłoś szkodę rolniczą”  dostępnej na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi https://aplikacje.gov.pl/app/susza/, jeśli w systemie monitoringu suszy rolniczej prowadzonym przez IUNG Puławy poszczególne uprawy na terenie gminy będą objęte zagrożeniem wystąpienia suszy.
 
Aby złożyć wniosek przez aplikację producent rolny musi mieć założony profil zaufany oraz mieć przygotowane:
  • numer identyfikacyjny nadany w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności,
  • skan polisy ubezpieczenia ‒ co najmniej 50% powierzchni upraw rolnych uprawianych w plonie głównym, z wyłączeniem wieloletnich użytków zielonych ‒ od ryzyka suszy, gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi lub huraganu w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu upraw rolnych i zwierząt gospodarczych jeżeli producent rolny chce korzystać z formy pomocy  w pełnych wysokościach,
  • dokumentację fotograficzną szkód spowodowanych wystąpieniem suszy, potwierdzającą ich zakres (dokumentacja jest opcjonalna, tj. dopuszcza się złożenie wniosku bez dokumentacji fotograficznej).
Informacje czy w danej gminie występuje zjawisko suszy i w jakim zakresie: https://susza.iung.pulawy.pl/wykazy/2023,2804012/

 
Aplikacja automatycznie generuje protokół oszacowania szkód (gdy szkody wynoszą powyżej 30% średniej rocznej produkcji rolnej) lub kalkulację oszacowania szkód (gdy szkody wynoszą nie więcej niż 30% średniej rocznej produkcji rolnej).
 
Opcjonalnie  - szacowanie może mieć miejsce przy udziale aplikacji suszowej wraz z dodatkowym szacowaniem przez komisję gminną, która dokona lustracji w terenie. Dodatkowa lustracja wymaga złożenia wniosku przez producenta rolnego do właściwego urzędu gminy. Wniosek do pobrania w załączeniu.
 
Wnioskowanie do gminnych komisji nie jest konieczne.
 
Złożenie wniosku przez rolnika o oszacowanie szkód przez komisję nie zwalnia go z obowiązku złożenia wniosku przez aplikację. Zaznacza się, że wniosek złożony o oszacowanie szkód tylko przez komisję gminną nie pozwoli na otrzymanie wsparcia – producent rolny musi i tak dokonać zgłoszenia w aplikacji. Natomiast jeśli rolnik nie zgłosi wniosku do gminy, a złoży wniosek w aplikacji - otrzyma protokół.
 
Złożenie wniosku i oszacowanie szkód przez gminną komisję nie pozwoli na wygenerowanie protokołu, zatem konieczne jest  złożenie przez rolnika wniosku o oszacowanie szkód powstałych w wyniku suszy za pośrednictwem aplikacji „zgłoś szkodę rolniczą”.
 
Komisje mają 60 dni od daty oszacowania na złożenie raportów za pomocą aplikacji, ale nie później niż do dnia 15 października. Rolnik składa wniosek o oszacowanie szkód spowodowanych przez suszę, nie później niż do 15 października.
 
Do wypełnionego wniosku do gminy o szacowanie strat należy załączyć:
1.            Kopię wniosku o dopłaty bezpośrednie na rok 2023
2.            Umowę ubezpieczenia upraw  – w przypadku gdy uprawy są ubezpieczane
3.            Przekazać informację o liczbie zwierząt gospodarskich w rozbiciu na ich wiek.
 
Komisja z oszacowania szkód będzie sporządzać notatki/raporty z oszacowania szkód, a nie protokoły.
Szacowane będą wyłącznie uprawy pozostające na polach.

 
Dla rolników, którzy są zdecydowani na złożenie dodatkowego wniosku w siedzibie Urzędu Gminy, wskazuje się termin na powyższe do dnia 02.08.2023 r.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Załączniki

Kontakt - stopka

Adres urzędu:

Urząd Gminy Elbląg
ul. Browarna 85
82-300 Elbląg

Kontakt z urzędem:

tel: 055 234 18 84
fax: 055 234 08 71
RACHUNEK BANKOWY:
Bank Millennium SA 
37 1160 2202 0000 0005 9347 5432
 

Godziny Przyjęć interesantów:

Zapraszamy do Urzędu Gminy:
pon - pt: 7:00 - 15:00
śr: 8:00 - 16:00