Logo: Urząd Gminy Elbląg

Referat Spraw Obywatelskich – procedury załatwienia spraw

Wydanie zaświadczenia o zameldowaniu, wymeldowaniu

Informacja dotycząca dokumentów potrzebnych do wydania zaświadczenia o zameldowaniu, wymeldowaniu

Miejsce załatwienia sprawy:
 
Urząd Gminy Elbląg 
Referat Spraw Obywatelskich
pok. nr 8 (okienko)
ul. Browarna 85
 
Wizytę w urzędzie, w celu załatwienia sprawy należy telefonicznie umówić pod numerem telefonu: 55 234-18-84 wew.40
Godziny urzędowania:
 
- poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek – w godzinach  7.00 – 14.00
- środa – 8.00 -15.00
 
Wymagane dokumenty
 
Wersja papierowa:
 • wniosek o wydanie zaświadczenia z ewidencji ludności,
 • dokument potwierdzający tożsamość - do okazania (dowód osobisty lub paszport),
 • potwierdzenie wpłaty opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia z ewidencji ludności (o ile jest wymagana),
 • wniosek o wydanie wielojęzycznego formularza do zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt stały lub czasowy (w przypadku potrzeby uzyskania takiego formularza),
 • potwierdzenie wpłaty opłaty za wydanie wielojęzycznego formularza do zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt stały lub czasowy (w przypadku złożenia wniosku o wydanie wielojęzycznego formularza do zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt stały lub czasowy),
 • pełnomocnictwo (w przypadku osoby upoważnionej) wraz z dowodem wpłaty opłaty skarbowej z tytułu złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa.
 
Wersja elektroniczna: (w przypadku składania wniosku przez Internet wnioskodawca musi posiadać profil zaufany - UWAGA: więcej informacji na stronie: obywatel.gov.pl
 • wniosek o wydanie zaświadczenia z ewidencji ludności w postaci elektronicznej, opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, złożony za pomocą portalu: http://epuap.gov.pl/wps/portal
 • potwierdzenie wpłaty opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia z ewidencji ludności (o ile jest wymagana),
 • wniosek o wydanie wielojęzycznego formularza do zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt stały lub czasowy (w przypadku potrzeby uzyskania takiego formularza) w postaci elektronicznej, opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, złożony za pomocą portalu: http://epuap.gov.pl/wps/portal
 • potwierdzenie wpłaty opłaty za wydanie formularza wielojęzycznego (w przypadku złożenia wniosku o wydanie wielojęzycznego formularza do zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt stały lub czasowy),
 • pełnomocnictwo (w przypadku osoby upoważnionej) w postaci elektronicznej, opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym osoby udzielającej pełnomocnictwa, weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, złożony za pomocą portalu: http://epuap.gov.pl/wps/portal, wraz z dowodem wpłaty opłaty skarbowej z tytułu złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa
 
Opłaty
 
1. 17,00 zł - opłat skarbowa za wydanie zaświadczenia o zameldowaniu, wymeldowaniu – o ile jest wymagana
2. 17,00 zł - opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa ( w przypadku, gdy osoba zgłaszająca pobyt stały działa przez pełnomocnika).
Opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa nie dotyczy pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.
 
Do pobrania:
 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Kontakt - stopka

Adres urzędu:

Urząd Gminy Elbląg
ul. Browarna 85
82-300 Elbląg

Kontakt z urzędem:

tel: 055 234 18 84
fax: 055 234 08 71
RACHUNEK BANKOWY:
Bank Millennium SA 
37 1160 2202 0000 0005 9347 5432
 

Godziny Przyjęć interesantów:

Zapraszamy do Urzędu Gminy:
pon - pt: 7:00 - 15:00
śr: 8:00 - 16:00