Strona główna Mapa strony Kontakt email
Znajdujesz się w:
»
Strona główna
»
Oświata
»
Projekty
Wyszukiwanie

Projekty

„Zdalna Szkoła” w Gminie Elbląg


Pragniemy poinformować, że dnia 13.05.2020 r. w Urzędzie Gminy Elbląg odbyło się przyjęcie sprzętu komputerowego zakupionego w ramach projektu
grantowego „Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”. Wartość zakupionego sprzętu wyniosła 59 822,28 zł i sfinansowana zostanie w 100% ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”.
Projekt realizowany jest na podstawie  umowy o powierzenie grantu nr 2442/2020
z dnia 28 kwietnia 2020 r. zawartej pomiędzy Gminą Elbląg a Centrum Projektów Polska Cyfrowa z siedzibą w Warszawie.
Dnia 15.05.2020 r. sprzęt komputerowy (28 laptopów, 2 tablety, 28 myszek komputerowych) został przekazany 3 szkołom podstawowym z terenu Gminy Elbląg, objętych wsparciem, tj. Publicznej Szkole Podstawowej w Pilonie, Publicznej Szkole Podstawowej w Węzinie, Publicznej Szkole Podstawowej w Gronowie Górnym.  
Przekazany sprzęt zostanie użyczony i nauczycielom dla celów realizowania kształcenia na odległość.

Stawiamy na przedszkolaki 1

Stawiamy na przedszkolaki 2

Stawiamy na przedszkolaki 3

__________________________________________________________________________________________________________________

„Na Własne Konto" to program edukacji ekonomicznej, skierowany do uczniów gimnazjów z gmin wiejskich i miejsko-wiejskich, którego pomysłodawcą i głównym wykonawcą jest Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej przy współpracy z Narodowym Bankiem Polskim i Fundacją na Rzecz Rozwoju Wsi „Polska Wieś 2000" im. M. Rataja.
W ramach programu 23 gimnazjalistów Zespołu Szkół w Gronowie Górnym uczestniczyło w dodatkowych zajęciach z zakresu przedsiębiorczości i ekonomii prowadzonych przez nauczycielkę Zespołu Szkół - p. Małgorzatę Czajkowską i studentkę - p. Izabelę Grala.  
W czasie realizacji pierwszej części projektu uczniowie gościli  w elbląskim oddziale banku Pekao, gdzie od kulis poznawali pracę bankowca i zapoznali się z produktami oferowanymi przez bank. Ostatniego dnia trwania pierwszej części projektu gimnazjaliści mieli możliwość zapoznania się z kulisami prowadzenia działalności gospodarczej w firmie  „BAJo” prowadzonej przez p. Janusza Prylińskiego w Gronowie Górnym. Podczas wizyty przeprowadzonej w dniu 29.01.2016 r. gimnazjaliści zapoznali się z uprawami wielu odmian pomidorów oraz ogórków.

Zajęcia edukacyjne - I tydzeń ferii  - pobierz

więcej informacji: http://www.nawlasnekonto.pl

                                                                                                M.Czajkowska


Program pod patronatem Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej i Wydawnictwa Językowego MacMillan kierowany do uczniów kl. III Gimnazjum.
W roku szkolnym 2015/2016 do kolejnej edycji programu przystąpiło 15 uczniów Zespołu Szkół w Gronowie Górnym, program Youngster jest realizowany w szkole już trzeci rok.
Zajęcia zaczęły się 11.09.2015 i odbywają się co piątek (2 godziny lekcyjne po lekcjach) i raz w miesiącu w sobotę (4 godziny lekcyjne).
Uczniowie, którzy zgłaszają chęć udziału w zajęciach otrzymują za darmo zestaw książek: podręcznik i ćwiczenia.
Program Youngster to rodzaj kursu językowego, a uczniowie którzy go ukończą otrzymują certyfikat.
Zajęcia obejmują 90 godzin lekcyjnych czyli mniej więcej 3 razy w tygodniu.
Ponadto uczestnicy kursu mogą brać udział w różnych konkursach powiązanych z programem Youngster.

                                                                                                     J.Kurlenda


 

 Gmina Elbląg w odpowiedzi na konkurs systemowy ogłoszony przez Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie złożyła wniosek pt. „Modernizacja 5 oddziałów przedszkolnych w Gminie Elbląg” 
Celem było pozyskanie dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013 Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej.
W kwietniu br. podpisana została umowa o dofinansowanie projektu. Kwota dofinansowania wyniesie 374 748,37 zł. (ok 90000 Euro)
W ramach projektu:
1. Zorganizowano i doposażono place zabaw przy wszystkich szkołach prawie 155 tys. zł (37 tys. Euro)
2. Wyposażono pomieszczenia dla dzieci w wieku przedszkolnym w zabawki, pomoce dydaktyczne i sprzęt ICT – ok. 220 tys. zł (53 tys. Euro)
Dzięki tym środkom wszystkie nasze szkoły wzbogacą się o nowe place zabaw zaś pomieszczenia, z których korzystają przedszkolaki zostaną dostosowane oraz wyposażone zabawki, pomoce dydaktyczne oraz meble.
 
                                                                   A.Waśniewski

 

 

 

Dnia 28.11.2011 r. pomiędzy Województwem Warmińsko-Mazurskim a Gminą Elbląg została zawarta umowa o dofinansowanie projektu systemowego: „Szkoły Gminy Elbląg bliżej ucznia” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Priorytet IX Rozwój wykształcenia
i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych
i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”,  Poddziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup
o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych”).

Celem projektu jest zakup pomocy dydaktycznych i sprzętu multimedialnego wspierających indywidualizację procesu nauczania i wychowania uczniów kl. I – III szkół podstawowych zlokalizowanych na terenie Gminy Elbląg. Kwota dofinansowania wynosi 122 789,28 zł i przeznaczona jest na doposażenie bazy dydaktycznej 4 szkół podstawowych (w Nowakowie, Pilonie, Węzinie, Gr. Górnym). Doposażenie bazy dydaktycznej będzie odpowiadało rozpoznanym potrzebom
i zaplanowanym zajęciom dodatkowym, co wpłynie na wzmocnienie możliwości edukacyjnych szkół w realizacji tych zajęć, a jednocześnie zmniejszy nierówności
w jakości usług edukacyjnych pomiędzy obszarami wiejskimi i miejskimi.

Projekt skierowany jest do 128 uczniów klas I-III w/w szkół podstawowych, w których zorganizowane zostaną zajęcia dodatkowe urozmaicone bogatą i dostosowaną do potrzeb bazą dydaktyczną w postaci m.in. gier dydaktycznych, programów multimedialnych, podręczników, itp.

                                                                                               Anna Kimbar

Kalendarium
Lipiec 2020
Pn Wt Śr Cz Pt Sb Nd
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031

Godzniny otwarcia
Dane kontaktowe
Dane adresowe
Newsletter
Zapraszamy do Urzędu Gminy:
pon - pt: 7:00 - 15:00 śr: 8:00 - 16:00
tel: 055 2341884, fax: 055 2340871
Email: sekretariat@gminaelblag.pl
Gmina Elbląg,
82-300 Elbląg, ul Browarna 85