Logo: Urząd Gminy Elbląg

Aktualności

Informacja Zarządu Dróg Wojewódzkich o coraz większej ilości nielegalnych zajęć pasa drogowego w ciągach dróg wojewódzkich

Z uwagi na coraz większą ilości nielegalnych zajęć pasa drogowego w ciągach dróg wojewódzkich, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie informuje, że wszelkie  zajmowanie pasa drogowego dróg  wojewódzkich  oraz  prowadzenie  w jego granicach  jakichkolwiek  robót i innych czynności, zgodnie z ustawą z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 1376, ze zm.) wymaga pisemnej zgody zarządcy drogi, tj. Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie oraz podlega opłacie.
 
Dotyczy   to   w   szczególności   budowy   wszelkiego   rodzaju   zjazdów    z   drogi do przyległych posesji, pól uprawnych i  innych  działek  przy  drodze,  umieszczania reklam, składowania wszelkiego rodzaju materiałów oraz wygradzania części pasa drogowego.
 
Wszelkie tego typu zdarzenia będą ujawniane podczas objazdów dróg wykonywanych przez pracowników ZDW Olsztyn, a na osoby odpowiedzialne za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia będą nakładane kary pieniężne (zgodnie z art. 40 pkt 12 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych).
Informację na temat procedury zajmowania pasa drogowego dróg wojewódzkich można uzyskać pod telefonem 89 526 19 00 i na stronie internetowej: www.zdw.olsztyn.pl.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Kontakt - stopka

Adres urzędu:

Urząd Gminy Elbląg
ul. Browarna 85
82-300 Elbląg

Kontakt z urzędem:

tel: 055 234 18 84
fax: 055 234 08 71
e-mail: sekretariat@gminaelblag.pl
 

Godziny Przyjęć interesantów:

Zapraszamy do Urzędu Gminy:
pon - pt: 7:00 - 15:00
śr: 8:00 - 16:00