Logo: Urząd Gminy Elbląg

Aktualności

HARMONOGRAM PRZEKAZANIA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO W RAMACH PROJEKTU GRANTOWEGO „WSPARCIE DZIECI Z RODZIN PEGEEROWSKICH W ROZWOJU CYFROWYM – GRANTY PPGR

 
 
Szanowni Mieszkańcy Gminy Elbląg!
          Miło nam poinformować, że w dniu 19.09.2022 r. Wójt Gminy Elbląg – Zygmunt Tucholski rozpocznie wydawanie sprzętu komputerowego zakupionego w ramach realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.
          Do mieszkańców Gminy Elbląg – uczniów szkół podstawowych
i ponadpodstawowych, będących dziećmi, wnukami lub prawnukami byłych pracowników PPRG trafi 259 szt. sprzętu komputerowego, w tym:
  • 28 szt. komputerów stacjonarnych,
  • 225 szt. laptopów
  • 6 szt. tabletów
na łączną kwotę 608 281,43 zł.
          W/w sprzęt będzie wydawany zgodnie z załączonym harmonogramem (POBIERZ), który sporządzony został wg miejscowości, z których pochodzą beneficjenci projektu.
O terminie wydania sprzętu zostaną Państwo poinformowani telefonicznie na wskazane
w dokumentacji numery. Informujemy, że sprzęt komputerowy zostanie Państwu dostarczony pod wskazany w oświadczeniu adres zamieszkania. Wydanie sprzętu poprzedzone będzie podpisaniem umowy darowizny, której wzór dostępny jest TUTAJ
          W przypadku ucznia niepełnoletniego, podpisanie umowy nastąpi z osobą reprezentującą niepełnoletniego ucznia – matką/ojcem/opiekunem prawnym wskazanym w oświadczeniu.
UWAGA!!!
          Jeśli dziecko od listopada 2021 r., tj. od momentu złożenia przez rodzica/opiekuna prawnego oświadczenia (Załącznik nr 7) do dnia wydania sprzętu uzyskało pełnoletność, to musi podpisać umowę we własnym imieniu i  odbierać sprzęt osobiście. Ponadto osoba, która uzyskała pełnoletność w wyżej wymienionym okresie, obowiązana będzie również wypełnić Załącznik 8 – Oświadczenie ucznia szkoły średniej, który osiągnął pełnoletność. Oświadczenie należy pobrać z załączonego poniżej pliku, wypełnić, podpisać i podczas odbioru sprzętu przekazać upoważnionym osobom.
 
         
         W celu sprawnego wydania sprzętu bardzo prosimy o Państwa obecność we wskazanych w harmonogramie terminach w swoim miejscu zamieszkania. Prosimy również o przygotowanie dowodu tożsamości. W przypadku uczniów, którzy ukończyli pełnoletność, a nie otrzymali jeszcze dowodu osobistego, prosimy o przygotowanie innego dokumentu ze zdjęciem.
         W nagłych sytuacjach i  niemożności odbioru sprzętu w danym terminie, należy skontaktować się pod numerem telefonu 55-234-18-84, wew. 39 z pracownikami Referatu Oświaty w celu ustalenia indywidualnego terminu odbioru sprzętu.
         
          Prosimy śledzić informacje nt. programu - Granty PPGR na naszej stronie internetowej https://gminaelblag.pl/, gdzie na bieżąco będziemy Państwa informować o postępach w realizacji projektu i wszelkich zmianach
w harmonogramie.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Kontakt - stopka

Adres urzędu:

Urząd Gminy Elbląg
ul. Browarna 85
82-300 Elbląg

Kontakt z urzędem:

tel: 055 234 18 84
fax: 055 234 08 71
e-mail: sekretariat@gminaelblag.pl
 

Godziny Przyjęć interesantów:

Zapraszamy do Urzędu Gminy:
pon - pt: 7:00 - 15:00
śr: 8:00 - 16:00