Logo: Urząd Gminy Elbląg

Aktualności

ZAPRASZAMY mieszkańców Gminy Elbląg na spotkanie informacyjne nt. możliwości uzyskania dotacji...

 
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Spotkania informacyjne i konsultacyjne LSR  realizowane przez Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski  są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w na lata 2014-2020. Instytucją Zarządzającą jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 
ZAPRASZAMY
 
mieszkańców Gminy Elbląg na spotkanie informacyjne
nt. możliwości uzyskania dotacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich Kanału Elbląskiego
(LSR OW KE) na lata 2016-2023
oraz
konsultacje dot. Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich Kanału Elbląskiego (LSR OW KE) na lata 2023-2030
 
27 września 2022 roku
godz. 9:00-11:00
 
Urząd Gminy Elbląg
ul. Browarna 85
Sala Sesyjna
 
 
Program spotkania:
I. 1 Zasady ubiegania się o dotacje w ramach LSR OW KE na lata 2016-2023
   w zakresie podejmowania działalności gospodarczej oraz budowy lub przebudowy dróg gminnych lub powiatowych
 
II. 1 Metoda prac nad nową LSR OW KE na lata 2023-2030 
   2  Prezentacja LSR OW KE na lata 2023-2030   
   3  Dyskusja nad LSR OW KE na lata 2023-2030 
   4  Zebranie ankiet konsultacji LSR OW KE na lata 2023-2030                                                
 
 
         Wójt Gminy Elbląg 
Prezes Zarządu Kanał Elbląski LGD
 
 
 
                                                                                                                                               
                                 
 
 
 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Kontakt - stopka

Adres urzędu:

Urząd Gminy Elbląg
ul. Browarna 85
82-300 Elbląg

Kontakt z urzędem:

tel: 055 234 18 84
fax: 055 234 08 71
e-mail: sekretariat@gminaelblag.pl
 

Godziny Przyjęć interesantów:

Zapraszamy do Urzędu Gminy:
pon - pt: 7:00 - 15:00
śr: 8:00 - 16:00