Logo: Urząd Gminy Elbląg

Aktualności

ZAPRASZAMY mieszkańców Gminy Elbląg na spotkanie podsumowujące Warsztaty Strategiczne i Konsultacje Społeczne dot. Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich Kanału Elbląskiego

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Spotkania informacyjne i konsultacyjne LSR  realizowane przez Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski  są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w na lata 2014-2020. Instytucją Zarządzającą jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 
ZAPRASZAMY
 
mieszkańców Gminy Elbląg na spotkanie podsumowujące Warsztaty Strategiczne i Konsultacje Społeczne
dot. Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich Kanału Elbląskiego (LSR OW KE) na lata 2023-2030,
które odbędzie się
 
17 listopada 2022 roku 
w godz. 13:00-15:00 on-line, poprzez aplikację ZOOM
 
Spotkanie odbędzie się w formie telekonferencji. Aplikację ZOOM można pobrać na smartfona albo komputer.
Aby brać czynny udział w spotkaniu należy skorzystać z  komputera wyposażonego w kamerę i mikrofon oraz głośniki lub słuchawki lub urządzenia mobilnego (smartfon, tablet) z dostępem do Internetu.
 
Aby wziąć udział w spotkaniu online, nie jest wymagane posiadanie konta ZOOM, wystarczy:
1) pobrać program ZOOM
2) w programie ZOOM należy kliknąć ikonkę „Dołącz do spotkania”
3) wprowadzić nr ID 947 341 1782 (Identyfikator spotkania) i kliknąć „Dołącz”
4) pojawi się komunikat o podaniu hasła, proszę wpisać hasło kanal i zatwierdzić OK
 
Program spotkania:
 
1. Podsumowanie wyników 5 WARSZTATÓW STRATEGICZNYCH
2. Wyniki ankiet dotyczące LSR OW KE na lata 2023-2030
3. Prezentacja dokumentów aplikacyjnych dotyczących wyboru nowej LSR OW KE na lata 2023-2030
4. Dyskusja nad analizą potrzeb i problemów, celami szczegółowymi, przedsięwzięciami, projektami szczegółowymi (współpracy),
    budżetem i kryteriami wyboru                     
Wójt Gminy Elbląg
 
Prezes Zarządu Kanał Elbląski LGD

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Kontakt - stopka

Adres urzędu:

Urząd Gminy Elbląg
ul. Browarna 85
82-300 Elbląg

Kontakt z urzędem:

tel: 055 234 18 84
fax: 055 234 08 71
e-mail: sekretariat@gminaelblag.pl
 

Godziny Przyjęć interesantów:

Zapraszamy do Urzędu Gminy:
pon - pt: 7:00 - 15:00
śr: 8:00 - 16:00