Logo: Urząd Gminy Elbląg

Aktualności

Wykaz szkół, którym udzielono wsparcia w 2023 roku w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025

 
Z przyjemnością informujemy, że w odpowiedzi na wniosek złożony do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” ustanowionego uchwałą nr 69/2021 Rady Ministrów z dnia 21 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021–2025” zmienioną uchwałą nr 23/2023 Rady Ministrów z dnia 14 lutego 2023, Gmina Elbląg otrzymała dotację dla 2 szkół podstawowych:
- Publicznej Szkoły Podstawowej w Pilonie i Publicznej Szkoły Podstawowej w Gronowie Górnym.
 
Całkowity koszt zadania wyniesie 18 750 zł, przy czym kwota dofinansowania wyniesie 15000 zł, w tym 12000 zł dofinansowania otrzyma szkoła w Gronowie Górnym, zaś 3000 zł – szkoła w Pilonie. Realizacja projektu jest możliwa dzięki wkładowi własnemu, który wynosi 20% kosztów realizacji zadania.
 
„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” jest programem wieloletnim mającym na celu poprawę stanu czytelnictwa w Polsce poprzez wzmacnianie roli bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych jako lokalnych ośrodków życia społecznego.
Cel ten realizowany jest w szkołach poprzez:
a)    zakup książek będących nowościami wydawniczymi i niebędących podręcznikami,
b)    zakup nowych elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych:
–    zakup sprzętu komputerowego do wykorzystania przez nauczyciela bibliotekarza,
–    zakup oprogramowania dla bibliotek,
–    zakup czytników e- booków,
–    zakup elementów wyposażenia wnętrza biblioteki, w szczególności regałów, półek, biurek, szaf, foteli i elementów oświetlenia,
c)    realizację działań promujących czytelnictwo.
 
Program jest realizowany przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, przy zaangażowaniu Biblioteki Narodowej, Instytutu Książki i Narodowego Centrum Kultury, oraz we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki jako Operatora Priorytetu 3.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Kontakt - stopka

Adres urzędu:

Urząd Gminy Elbląg
ul. Browarna 85
82-300 Elbląg

Kontakt z urzędem:

tel: 055 234 18 84
fax: 055 234 08 71
RACHUNEK BANKOWY:
Bank Millennium SA 
37 1160 2202 0000 0005 9347 5432
 

Godziny Przyjęć interesantów:

Zapraszamy do Urzędu Gminy:
pon - pt: 7:00 - 15:00
śr: 8:00 - 16:00