Logo: Urząd Gminy Elbląg

Aktualności

Wotum zaufania i absolutorium dla Wójta Gminy Elbląg

Podczas XXXI Sesji Rady Gminy Elbląg, która odbyła się 27 maja 2021 r. w trybie zdalnym, podjęte zostały dwie uchwały skutkujące udzieleniem Wójtowi Gminy Elbląg wotum zaufania i absolutorium za rok 2020.
Radni jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Elbląg wotum zaufania, która zgodnie z art. 28aa ust. 4 ustawy o samorządzie gminnym została poprzedzona debatą nad raportem o stanie Gminy Elbląg za 2020 rok. Następnie, również jednogłośnie Radni podjęli uchwałę w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Elbląg za 2020 r. oraz udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Elbląg.
Podjęcie powyższych uchwał przez Radnych Gminy Elbląg jest posumowaniem całorocznej pracy Wójta Gminy Elbląg oraz pracowników samorządowych  urzędu i gminnych jednostek organizacyjnych.
 
  
 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Kontakt - stopka

Adres urzędu:

Urząd Gminy Elbląg
ul. Browarna 85
82-300 Elbląg

Kontakt z urzędem:

tel: 055 234 18 84
fax: 055 234 08 71
e-mail: sekretariat@gminaelblag.pl
 

Godziny Przyjęć interesantów:

Zapraszamy do Urzędu Gminy:
pon - pt: 7:00 - 15:00
śr: 8:00 - 16:00