Logo: Urząd Gminy Elbląg

Aktualności

Stypendia Wójta Gminy Elbląg

Na podstawie uchwały Nr XV/109/2019 Rady Gminy Elbląg z dnia 28.11.2019 r. w sprawie przyjęcia i określenia warunków „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów pobierających naukę w szkołach prowadzonych przez Gminę Elbląg, w 2021 roku po raz drugi w Gminie Elbląg przyznano „Stypendium Wójta Gminy Elbląg”.
 
Warunkiem otrzymania stypendium było uzyskanie średniej 5,5 w klasach IV-VI lub średniej 5,2 w klasach VII-VIII oraz przedłożenie przez dyrektora szkoły wykazu uczniów spełniających w/w kryteria  do Wójta Gminy Elbląg.
 
 
 
 
Stypendium Wójta Gminy Elbląg za osiągnięte wyniki w nauce w roku szkolnym 2020/2021 roku otrzyma łącznie 43 uczniów, w tym:
  • 7 uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej im. Państwowej Straży Pożarnej
    w Nowakowie,
  • 5 uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w Pilonie,
  • 10 uczniów Publicznej szkoły Podstawowej w Węzinie,
  • 21 uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w Gronowie Górnym.
Wszyscy uczniowie otrzymają jednorazową nagrodę pieniężną w maksymalnej wysokości określonej w uchwale Rady Gminy Elbląg, tj. 500 zł. Wypłata stypendium zostanie dokonana najpóźniej do końca roku szkolnego, tj. do 31 sierpnia 2021 r. Stypendium przyznane zostanie ze środków budżetu gminy. Łączna kwota wypłaty stypendium wyniesie maksymalnie 21 500 zł.  

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Kontakt - stopka

Adres urzędu:

Urząd Gminy Elbląg
ul. Browarna 85
82-300 Elbląg

Kontakt z urzędem:

tel: 055 234 18 84
fax: 055 234 08 71
e-mail: sekretariat@gminaelblag.pl
 

Godziny Przyjęć interesantów:

Zapraszamy do Urzędu Gminy:
pon - pt: 7:00 - 15:00
śr: 8:00 - 16:00