Logo: Urząd Gminy Elbląg

Aktualności

Dobry Start 300+

 
 
 
 
Szanowni Państwo,
 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych od roku szkolnego 2021/2022 będzie przyznawał i wypłacał świadczenie (tzw. 300+) w ramach programu Dobry Start.
 
 
 
 
 
 
Wnioski o świadczenie będzie można składać od 1 lipca do 30 listopada br. tylko w formie elektronicznej:
 • na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS,
 • przez serwisy bankowości elektronicznej banków,
 • na portalu Empatia.mpips.gov.pl.
ZUS wypłaci świadczenie na konto bankowe wskazane we wniosku.
W ramach programu rodzice - bez względu na dochody - mogą otrzymać jednorazowo 300 zł na zakup podręczników, zeszytów, sprzętów potrzebnych uczniom oraz pozostałego wyposażenia niezbędnego dzieciom uczącym się w szkołach podstawowych, liceach, szkołach policealnych oraz innych placówkach edukacyjnych do ukończenia 20. roku życia lub 24 lat w przypadku osób z niepełnosprawnościami.
Decyzje oraz zawiadomienia dotyczące świadczeń 300+ będą przekazywane w formie elektronicznej na PUE ZUS.
Do założenia konta PUE ZUS niezbędne będą:
 •  dokument tożsamości (dowód osobisty/ paszport),
 •  adres e-mail,
 •  nr telefonu komórkowego.
Konto na PUE można założyć i potwierdzić:
 •  samodzielnie za pomocą: podpisu osobistego na portalu login.gov.pl/kwalifikowanego podpisu elektronicznego, profilu zaufanego ePUAP, bankowości elektronicznej,
 •  w placówce ZUS,
 •  podczas e-wizyty w ZUS (link do rezerwacji: www.zus.pl/e-wizyta).
Do wysyłki wniosku 300+ niezbędne będą:
 •  rachunek bankowy na, który ma być przekazane świadczenie,
 •  dane dzieci, na które wnioskowane będzie świadczenie Dobry start,
 •  informacje o szkołach, do których uczęszczają dzieci,
 •  orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w przypadku dzieci do 24 roku życia,
 •  inne dokumenty niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia Dobry start np. oświadczenia, orzeczenia sądowe.
 
Więcej informacji o programie znajdą Państwo na naszej stronie pod linkiem: Dobry start 300+ oraz w materiałach wideo:

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Kontakt - stopka

Adres urzędu:

Urząd Gminy Elbląg
ul. Browarna 85
82-300 Elbląg

Kontakt z urzędem:

tel: 055 234 18 84
fax: 055 234 08 71
e-mail: sekretariat@gminaelblag.pl
 

Godziny Przyjęć interesantów:

Zapraszamy do Urzędu Gminy:
pon - pt: 7:00 - 15:00
śr: 8:00 - 16:00