Logo: Urząd Gminy Elbląg

Aktualności

Jubileusz Pożycia Małżeńskiego – Złote Gody

W dniu 15 grudnia 2021 r. w filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowakowie oraz 18 grudnia 2021 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Komorowie Żuławskim Wójt Gminy Elbląg Zygmunt Tucholski oraz Przewodnicząca Rady Gminy Elbląg Barbara Bruzdewicz wręczyli medale za długoletnie pożycie małżeńskie nadane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Jubilatom naszej Gminy, Państwu: Hannie i Józefowi Burdziuk, Teresie i Julianowi Wollowskim, Teresie i Edwardowi Golik, Jadwidze i Stanisławowi Kowalskim, Grażynie i Józefowi Głodowskim, Annie i Ryszardowi Kotlewskim, Mariannie i Adamowi Borzym, Celinie i Janowi Sokołowskim. Uroczysty charakter ceremonii nadały występy artystyczne: w Nowakowie zespołu "Przypnij Łatkę" działającego przy Stowarzyszeniu Zicherka w Kazimierzowie, a w Komorowie Żuławskim zespołu wokalno – instrumentalnego „Szwagry”  działającego przy Warsztatach Terapii Zajęciowej, Stowarzyszeniu „Tacy Sami” w Elblągu. Na uroczystość Złotych Godów zaproszono pary małżeńskie, które uprzednio wyraziły chęć celebrowania tej imponującej rocznicy. Półwiecze pożycia małżeńskiego przypadło na szczególny czas pandemii koronawirusa. Okoliczności te miały bezpośredni wpływ na przełożenie ceremonii wręczenia medali dla ubiegłorocznych jubilatów. Złota rocznica zawarcia małżeństwa jest również doskonałą okazją do podziękowania naszym Jubilatom za ich trud, ciężką pracę i wkład na rzecz naszego samorządu.
Dziękujemy Wam Dostojni Jubilaci, że razem z Wami mogliśmy świętować tę wyjątkową rocznicę. Gratulujemy jubileuszu i składamy najserdeczniejsze życzenia.
 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Kontakt - stopka

Adres urzędu:

Urząd Gminy Elbląg
ul. Browarna 85
82-300 Elbląg

Kontakt z urzędem:

tel: 055 234 18 84
fax: 055 234 08 71
e-mail: sekretariat@gminaelblag.pl
 

Godziny Przyjęć interesantów:

Zapraszamy do Urzędu Gminy:
pon - pt: 7:00 - 15:00
śr: 8:00 - 16:00