Logo: Urząd Gminy Elbląg

Aktualności

Wykaz szkół, którym udzielono wsparcia w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025

Z przyjemnością informujemy, że  Gmina Elbląg, w ramach realizacji Priorytetu 3 „Zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego, bibliotek szkolnych i pedagogicznych”, Kierunek interwencji 3.2. „Zakup nowości wydawniczych oraz elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych i pedagogicznych” ustanowionego uchwałą nr 69/2021 Rady Ministrów z dnia
21 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021–2025”otrzymała dotację dla 2 szkół podstawowych:
- Publicznej Szkoły Podstawowej w Węzinie i Publicznej Szkoły Podstawowej im. Państwowej Straży Pożarnej w Nowakowie.
Całkowity koszt zadania wyniesie 10 000 zł, przy czym kwota dofinansowania wyniesie 8000 zł,
po 4000 zł dla każdej ze szkół. Realizacja projektu jest możliwa dzięki wkładowi własnemu, który wynosi 20% kosztów realizacji zadania.
„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” jest programem wieloletnim mającym na celu poprawę stanu czytelnictwa w Polsce poprzez wzmacnianie roli bibliotek publicznych, szkolnych
i pedagogicznych jako lokalnych ośrodków życia społecznego. Cel ten realizowany będzie w szkołach poprzez uzupełnienie zbiorów biblioteki szkolnej o nowości wydawnicze.
Program jest realizowany przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, przy zaangażowaniu Biblioteki Narodowej, Instytutu Książki i Narodowego Centrum Kultury, oraz we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki jako Operatora Priorytetu 3.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Kontakt - stopka

Adres urzędu:

Urząd Gminy Elbląg
ul. Browarna 85
82-300 Elbląg

Kontakt z urzędem:

tel: 055 234 18 84
fax: 055 234 08 71
e-mail: sekretariat@gminaelblag.pl
 

Godziny Przyjęć interesantów:

Zapraszamy do Urzędu Gminy:
pon - pt: 7:00 - 15:00
śr: 8:00 - 16:00