Logo: Urząd Gminy Elbląg

Aktualności

Gmina Elbląg uzyskała dofinansowanie z programu "Cyfrowa Gmina"

 
 
Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej
odporności na zagrożenia REACT-EU
 
Działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotyczące realizacji projektu grantowego
 „CYFROWA GMINA”
 
Gmina Elbląg uzyskała dofinansowanie z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, w ramach realizacji projektu grantowego pod nazwą „Cyfrowa Gmina”.
Uzyskane przez Gminę Elbląg wsparcie finansowe w wysokości 100.000 złotych zostanie przeznaczone na zwiększenie poziomu cyfryzacji Urzędu Gminy Elbląg  poprzez zakup i wdrożenie oprogramowania „E-urząd udostępnienie usług dla ludności” oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.
Głównym celem projektu realizowanego przez Gminę Elbląg jest rozwój cyfrowy Urzędu w zakresie realizacji eusług. W szczególności zwiększenie zdolności Urzędu do realizacji zadań publicznych on-line oraz zwiększenie dostępności usług publicznych.
Efektem realizacji projektu będą ułatwienia w świadczeniu usług publicznych przy jednoczesnym wykorzystaniu technologii cyfrowych przez samorząd Gminy Elbląg.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Kontakt - stopka

Adres urzędu:

Urząd Gminy Elbląg
ul. Browarna 85
82-300 Elbląg

Kontakt z urzędem:

tel: 055 234 18 84
fax: 055 234 08 71
e-mail: sekretariat@gminaelblag.pl
 

Godziny Przyjęć interesantów:

Zapraszamy do Urzędu Gminy:
pon - pt: 7:00 - 15:00
śr: 8:00 - 16:00