Logo: Urząd Gminy Elbląg

Aktualności

Granty PPGR

„Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19”
 
 
 
Szanowni Mieszkańcy Gminy Elbląg
 
Miło nam poinformować, że w dniu 22.04.2022 r. weszła w życie umowa o powierzenie grantu nr 2432/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego
„Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”.
 
 
 
Gmina Elbląg wnioskowała o środki finansowe na łączną kwotę 894 500 zł na zakup sprzętu komputerowego:
  • 28 szt. komputerów stacjonarnych,
  • 225 szt. laptopów
  • 6 szt. tabletów
Pierwotnie przewidziane w konkursie grantowym stawki 3.500,00 zł na komputer stacjonarny lub laptop oraz 1.500,00 zł za tablet zostały obniżone odpowiednio do 2.500,00 zł oraz 1.000,00 zł., co spowodowało, że wniosek został zaakceptowany na wartość 638 500 zł.
 
Złożenie wniosku poprzedziła szczegółowa i pracochłonna weryfikacja informacji podanych w złożonych przez Mieszkańców oświadczeniach.W tym miejscu dziękujemy wszystkim z Państwa, którzy podjęliście się trudu uzupełnienia dokumentacji, w tym dostarczenia potwierdzeń zatrudnienia swoich krewnych w zlikwidowanych PPGR.Obecnie po podpisaniu umowy Gmina Elbląg powinna w terminie do 40 dni roboczych otrzymać przyznane środki. Zgodnie z założeniami konkursu Gmina będzie miała 10 miesięcy od dnia podpisania umowy na realizację projektu. Zadaniem Gminy będzie teraz ogłoszenie przetargu na zakup sprzętu komputerowego zgodnie z ustawą - Prawo zamówień publicznych, wyłonienie wykonawcy, który dostarczy sprzęt, sprawdzenie  i przyjęcie zakupionego sprzętu, a następnie przekazanie wnioskodawcom. Dopiero po dopełnieniu wyżej wymienionych formalności będziemy kontaktować się z Wnioskodawcami w celu umówienia się na podpisanie umowy darowizny i przekazanie sprzętu.
 
Szczegółową informację o pozytywnej weryfikacji zgłoszenia i umieszczeniu wnioskodawcy na liście osób, które otrzymają sprzęt można uzyskać dzwoniąc pod numer 55 234 18 84 wew. 39 lub osobiście w Urzędzie Gminy w Elblągu w pok. 4.
Informacji udzielamy tylko osobom, które składały zgłoszenia tj. rodzicom uczniów niepełnoletnich lub uczniom pełnoletnim.
 
Prosimy śledzić informacje nt. programu Granty PPGR na naszej stronie internetowej.
 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Kontakt - stopka

Adres urzędu:

Urząd Gminy Elbląg
ul. Browarna 85
82-300 Elbląg

Kontakt z urzędem:

tel: 055 234 18 84
fax: 055 234 08 71
e-mail: sekretariat@gminaelblag.pl
 

Godziny Przyjęć interesantów:

Zapraszamy do Urzędu Gminy:
pon - pt: 7:00 - 15:00
śr: 8:00 - 16:00