Logo: Urząd Gminy Elbląg

Aktualności

Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Gronowo Górne oraz Komorowo Żuławskie

Konkurs fotograficzny "Cztery pory roku w Gminie Elbląg"

Posłowie Jerzy Małecki, Robert Gontarz zapraszają rolników 19 kwietnia 2023 r., godz. 11:00 na bezpłatny webinar informacyjny

Komunikat EPWiK Sp. z o.o. w Elblągu

EPWiK Sp. z o.o. informuje, że w godzinach nocnych od 17.04 do 20.04.2023 r. rozpoczyna “wiosenne” płukanie sieci wodociągowej.
 
W związku z powyższym na obszarze Elbląga oraz Gminy Elbląg:
 
1/ w nocy z 17 / 18.04.2023 r.  w  godz. 23.00-5.00 (noc z poniedziałku  na wtorek), dotyczy miejscowości, ulic oraz dzielnic:
1. na dzielnicy ZAWODZIE (obszar Elbląga położony na zachód od Kanału Elbląskiego),
2. Kazimierzowo (część miejscowości od ul.Radomskiej w Elblągu),
3. Bielnik Pierwszy,
4. Władysławowo.
wystąpią  całkowite braki wody;
 
2/ w nocy z 19 / 20.04.2023 r.  w  godz. 23.00-5.00 (noc z środy  na czwartek), dotyczy ulic oraz dzielnic:
- na ulicach położonych przy linii  ulic: Stoczniowa, Bożego Ciała, Tetralna, Nowowiejska i przy linii  ulicy 12-go Lutego ( na południe od skrzyżowania z ul.Nowowiejską i Teatralną),
- ul.Górnośląska, Sienkiewicza, Orzeszkowej, Kościuszki,
mogą wystąpić spadki ciśnienia wody lub całkowite braki wody.
 
W związku z powyższym może nastąpić okresowe pogorszenie jakości wody.
W przypadku wystąpienia w/w zjawiska prosimy informować Pogotowie Techniczne  - tel.994.
Za wszelkie utrudnienia w dostawie wody EPWiK Sp. z o.o. przeprasza.
 
Robert Danielewicz
Kierownik Pogotowia Technicznego
tel. +48 797 003 220, (55)2307220
robert@epwik.com.pl
EPWiK Sp. z o.o.
82-300 Elbląg ul.Rawska 2-4

Gminny Konkurs Wielkanocny rozstrzygnięty

W piątek, 31 marca 2023 r., odbyło się uroczyste podsumowanie Gminnego Konkursu Wielkanocnego, którego organizatorem była Gminna Biblioteka Publiczna w Komorowie Żuławskim wraz z Filią w Nowakowie. Honorowy patronat nad Konkursem sprawował Wójt Gminy Elbląg, Zygmunt Tucholski. Celem konkursu było kultywowanie tradycji i folkloru związanego ze świętami wielkanocnymi oraz aktywizacja mieszkańców gminy Elbląg w dziedzinie twórczości artystycznej.
Do konkursu swoje prace zgłosiły dzieci z przedszkoli oraz uczniowie szkół podstawowych: w Gronowie Górnym, Nowakowie, Pilonie i Węzinie, jak również dorośli mieszkańcy Gminy Elbląg. Ogółem na konkurs zgłoszonych zostało 35 prac wykonanych przez 31 uczestników. 
Jury tegorocznego Konkursu Wielkanocnego miało niezwykle trudne zadanie. Poziom wszystkich prac był bardzo wysoki, misternie wykonane pisanki oraz piękne palmy zachwyciły jurorów. Po długich obradach wyłoniono zwycięzców. Nagrody i pamiątkowe dyplomy w imieniu Wójta wręczyła laureatom  Elżbieta Niżnik – Sekretarz Gminy, która złożyła wszystkim obecnym życzenia świąteczne i podziękowała za ich pracę na rzecz kultywowania tradycji i sztuki ludowej w naszej gminie.
Wszystkim biorącym udział w konkursie pięknie dziękujemy za kultywowanie tradycji, wkład pracy i zaangażowanie w przygotowanie tak pięknych prac konkursowych. Zwycięzcom gratulujemy.
 
Lista zwycięzców znajduje się na stronie Gminnej Biblioteki Publicznej w Komorowie Żuławskim 
 

Życzenia Wielkanocne

Rozpoczęcie budowy pierwszego Gminnego budynku mieszkalnego

Komunikat EPWiK Sp. z o.o. w Elblągu

Rozliczenie wniosku w ramach projektu – „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
„Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19”
 
Rozliczenie wniosku  w ramach projektu – „Wsparcie  dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”.
         
          Dnia 13.01.2023 r. Gmina Elbląg przedłożyła do Operatora – Centrum Projektów
Polska Cyfrowa rozliczenie wniosku w ramach projektu – „Wsparcie  dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”.
          Wniosek został zatwierdzony przez Grantodawcę dnia 27.03.2023 r. Ostatecznie
w ramach realizacji projektu zakupiono:
  • 28 szt. komputerów stacjonarnych  - kwota dofinansowania 53200 zł. Do każdego komputera stacjonarnego zakupiono akcesoria (cena jednostkowa 971,80 zł x 28 kpl.):
 - monitor ASUS VP229Q – (600 zł x 28 szt.), kwota dofinansowania 16800 zł
- klawiatura USB  – (50 zł x 28 szt.), kwota dofinansowania 1400 zł
- mysz USB - (70 zł x 28 szt.), kwota dofinansowania 1960 zł
- głośniki – ( 120 zł x 28 szt.),  kwota dofinansowania  3360 zł
- kamera internetowa – (131,80 zł x 28 szt.),  kwota dofinansowania 3690,40 zł
Łączny koszt zakupu akcesoriów wyniósł 27210,40 zł
W/w komputer stacjonarny wraz z akcesoriami stanowi zestaw.
  • 240 szt. laptopów – kwota dofinansowania 551172,32 zł
  • 6 szt. tabletów  - kwota dofinansowania 6000 zł dla 274 uczniów na łączną kwotę 640144,58 zł, w tym:
  • wydatkowana kwalifikowalna kwota środków grantowych : 637582,72 zł
  • środki własne: 2561,86 zł
          Zgodnie z Regulaminem konkursu, Gmina jest  teraz zobowiązana do utrzymania efektów projektu. W tym celu opracowano i wdrożono procedurę monitorowania utrzymania efektów projektu przez okres 2 lat od zakończenia projektu  poprzez nałożenie na rodziców/opiekunów prawnych obowiązku składania oświadczenia w określonym terminie o stanie technicznym i wykorzystaniu przekazanego na własność sprzętu.
          Procedura monitorowania utrzymania efektów projektu grantowego została określona w Zarządzeniu Wójta Gminy Elbląg nr 48/2022 z dnia 17 maja 2022 roku.
 
 
 
 

Piłkarski sezon w GMINIE ELBLĄG

1 2 3 4 5 6 ... 37