Logo: Urząd Gminy Elbląg

Projekty

"Zdalna Szkoła +" w Gminie Elbląg

 
„Zdalna Szkoła +” w Gminie Elbląg
 
Pragniemy poinformować, że dnia 14.08.2020 r. w Urzędzie Gminy Elbląg odbyło się przyjęcie sprzętu komputerowego i oprogramowania zakupionego w ramach projektu
grantowego „Zdalna szkoła +” w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej.
Wartość zakupionego sprzętu i oprogramowania wyniosła 75 000 zł i sfinansowana została w 100% ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic
w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”.
Projekt realizowany jest na podstawie  umowy o powierzenie grantu nr 5783105254
zawartej pomiędzy Gminą Elbląg a Centrum Projektów Polska Cyfrowa z siedzibą w Warszawie.
Dnia 17.08.2020 r. sprzęt komputerowy i oprogramowanie (30 laptopów i 30 licencji oprogramowania komputerowego) zostały przekazane 2 szkołom podstawowym z terenu Gminy Elbląg, objętych wsparciem, tj. Publicznej Szkole Podstawowej w Pilonie, Publicznej Szkole Podstawowej im. Państwowej Straży Pożarnej w Nowakowie.
Przekazany sprzęt zostanie użyczony w przypadku konieczności realizowania kształcenia na odległość uczniom z rodzin wielodzietnych(3+).

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Kontakt - stopka

Adres urzędu:

Urząd Gminy Elbląg
ul. Browarna 85
82-300 Elbląg

Kontakt z urzędem:

tel: 055 234 18 84
fax: 055 234 08 71
RACHUNEK BANKOWY:
Bank Millennium SA 
37 1160 2202 0000 0005 9347 5432
 

Godziny Przyjęć interesantów:

Zapraszamy do Urzędu Gminy:
pon - pt: 7:00 - 15:00
śr: 8:00 - 16:00