Logo: Urząd Gminy Elbląg

Zadania Finansowane lub Dofinansowane z Budżetu Państwa lub z Państwowych Funduszy Celowych

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w miejscowości Przezmark Osiedle, gmina Elbląg

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA
Nazwa programu: Fundusz Dopłat
 
Obsługę programu Funduszu Dopłat prowadzi Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK)
 
Nazwa zadania: Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w miejscowości Przezmark Osiedle, gmina Elbląg, w wyniku którego powstanie 12 lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy o łącznej powierzchni użytkowej 577,20 m2
 
Wartość finansowego wsparcia: 3 814 859,07 zł
 
Całkowitą wartość zadania: 4 488 069,50 zł
 
Krótki opis zadania: Budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego w miejscowości Przezmark Osiedle wykona Iławskie Przedsiębiorstwo Budowlane „IPB”. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Iławie. Inwestycja zakłada zwiększenie gminnego zasobu komunalnego o 12 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 577,20 m2, w tym trzy przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Jest więc zgodna z celem rządowego programu bezzwrotnego finansowego wsparcia budownictwa, który zakłada zwiększenie zasobu lokali mieszkalnych oraz lokali i pomieszczeń z zakresu pomocy społecznej, służących zaspokajaniu potrzeb osób o niskich i przeciętnych dochodach.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Kontakt - stopka

Adres urzędu:

Urząd Gminy Elbląg
ul. Browarna 85
82-300 Elbląg

Kontakt z urzędem:

tel: 055 234 18 84
fax: 055 234 08 71
e-mail: sekretariat@gminaelblag.pl
RACHUNEK BANKOWY:
PKO Bank Polski S.A.
95 1440 1101 0000 0000 1393 4697

Godziny Przyjęć interesantów:

Zapraszamy do Urzędu Gminy:
pon - pt: 7:00 - 15:00
śr: 8:00 - 16:00