Logo: Urząd Gminy Elbląg

Zadania Finansowane lub Dofinansowane z Budżetu Państwa lub z Państwowych Funduszy Celowych

Wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA
 
Nazwa programu : „ Posiłek w Szkole i w Domu”
                                         
Nazwa zadania : Wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
 
Wartość finansowego wsparcia : 725 511,00 zł
 
Całkowita wartość zadania :  911 511,00 zł
 
Krótki opis zadania : Celem programu jest wsparcie gminy w realizacji posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych. Skierowany jest do dzieci do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej , uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz do osób dorosłych , w szczególności osób starszych, chorych i niepełnosprawnych. Dzięki temu programowi zmniejsza się skalę niedożywiania wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych.   

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Kontakt - stopka

Adres urzędu:

Urząd Gminy Elbląg
ul. Browarna 85
82-300 Elbląg

Kontakt z urzędem:

tel: 055 234 18 84
fax: 055 234 08 71
e-mail: sekretariat@gminaelblag.pl
RACHUNEK BANKOWY:
PKO Bank Polski S.A.
95 1440 1101 0000 0000 1393 4697

Godziny Przyjęć interesantów:

Zapraszamy do Urzędu Gminy:
pon - pt: 7:00 - 15:00
śr: 8:00 - 16:00