Logo: Urząd Gminy Elbląg

Aktualności

Informacja o składaniu wniosków o zakup preferencyjny węgla

W nawiązaniu do wcześniejszych komunikatów oraz w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2236), informujemy, iż Gmina Elbląg przystąpiła do preferencyjnego zakupu paliwa stałego dla mieszkańców.
Mieszkańcy Gminy  Elbląg zainteresowani kupnem węgla, zobowiązani są do złożenia wniosku o zakup preferencyjny (wzór w załączeniu).
Termin złożenia wniosku upływa 10 grudnia 2022 r. - dotyczy wniosków na 2022 rok
 
Wniosek należy składać:
 
osobiście lub pocztą tradycyjną:
  • do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, ul. Browarna 85, 82-300 Elbląg lub
  • do Urzędu Gminy Elbląg, ul. Browarna 85, 82-300 Elbląg,
 
drogą elektroniczną za pomocą środków komunikacji elektronicznej – wniosek podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344).
  • platforma ePUAP Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej: GOPS_Elblag/skrytka lub
  • platforma ePUAP Gminy Elbląg: Gmina_Elblag/SkrytkaESP
 
Wniosek podlegać będzie weryfikacji w szczególności w zakresie wypłacenia na rzecz gospodarstwa domowego, w skład którego wchodzi wnioskodawca, dodatku węglowego,  lub pozytywnego rozpatrzenia wniosku o wypłatę na rzecz tego gospodarstwa domowego dodatku węglowego. W przypadku gdy wnioskodawcą jest osoba fizyczna w gospodarstwie domowym spełniająca warunki uprawniające do dodatku węglowego, która nie złożyła wniosku o wypłatę tego dodatku , wniosek będzie weryfikowany  w szczególności w zakresie zgłoszenia lub wpisania głównego źródła ogrzewania w centralnej ewidencji emisyjności budynków.
 
Warunki zakupu preferencyjnego przedstawiają się następująco:
  1. Gmina nie ma wpływu na dostępność danego sortymentu węgla;
  2. Przewidywane ilości możliwe do zakupienia przez gospodarstwo domowe w ramach zakupu preferencyjnego – 1,5 tony do 31 grudnia 2022 r. i 1,5 tony od 1 stycznia 2023 r.;
  3. Gmina sprzedaje paliwo stałe - węgiel w ramach zakupu preferencyjnego po cenie nie wyższej niż 2000 zł brutto;
  4. Do ceny wskazanej w punkcie 3 nie jest wliczony koszt transportu paliwa stałego z miejsca składowania w składzie węglowym do gospodarstwa domowego – będzie to stanowiło dodatkowy koszt zakupu węgla przez gospodarstwo domowe.
Z uwagi na fakt, iż przepisy nie przewidują możliwości dokonania przez Gminę swobodnego wyboru miejsca zakupu węgla w ramach ceny preferencyjnej, Gmina Elbląg nie odpowiada za jego jakość (parametry użytkowe).
 
Załącznik do pobrania:

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Kontakt - stopka

Adres urzędu:

Urząd Gminy Elbląg
ul. Browarna 85
82-300 Elbląg

Kontakt z urzędem:

tel: 055 234 18 84
fax: 055 234 08 71
e-mail: sekretariat@gminaelblag.pl
 

Godziny Przyjęć interesantów:

Zapraszamy do Urzędu Gminy:
pon - pt: 7:00 - 15:00
śr: 8:00 - 16:00