Logo: Urząd Gminy Elbląg

Aktualności

WYBORY ŁAWNIKÓW SĄDOWYCH NA KADENCJĘ 2024-2027

Z końcem 2023 roku upływa kadencja ławników sądowych. W związku z powyższym Rada Gminy Elbląg ma obowiązek najpóźniej do końca października br. dokonać wyboru ławników na kadencję 2024 - 2027 do sądów okręgowych oraz do sądów rejonowych, obejmujących właściwością teren gminy Elbląg.
Na podstawie art. 161 §2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2023 r. poz.217) Prezes Sądu Okręgowego w Elblągu poinformował Radę Gminy Elbląg, że Kolegium Sądu Okręgowego w Elblągu ustaliło liczbę ławników, która powinna być wybrana na kadencję 2024 – 2027 przez Radę Gminy Elbląg do:
- Sądu Okręgowego w Elblągu – 22,
- Sądu Rejonowego w Elblągu – 3, w tym do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy-2
Nabór kandydatów na ławników trwa do 30 czerwca 2023 r.
Szczegóły na stronie internetowej Gminy Elbląg w zakładce "DLA MIESZKAŃCA" i Biuletynie Informacji Publicznej  www.bip.gminaelblag.pl w zakładce „WYBORY” oraz w pokoju nr 2 Urzędu Gminy Elbląg tel. 55 234 18 84 wew. 34

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Załączniki

Kontakt - stopka

Adres urzędu:

Urząd Gminy Elbląg
ul. Browarna 85
82-300 Elbląg

Kontakt z urzędem:

tel: 055 234 18 84
fax: 055 234 08 71
RACHUNEK BANKOWY:
Bank Millennium SA 
37 1160 2202 0000 0005 9347 5432
 

Godziny Przyjęć interesantów:

Zapraszamy do Urzędu Gminy:
pon - pt: 7:00 - 15:00
śr: 8:00 - 16:00