Strona główna Mapa strony Kontakt email
Wyszukiwanie

Naukowy Zawrót Głowy

Zajęcia z matematyki

 

Na zajęciach z matematyki uczniowie klas IV-VI wspólnie poszukują i odkrywają własności liczb, operują pojęciami matematycznymi i geometrycznymi w sytuacjach zadaniowych, doskonalą umiejętność mnożenia i dzielenia, formułują wnioski, utrwalają opracowany materiał, często zapoznają się też z nowymi zagadnieniami, które ich ciekawią. Przestrzegają reguł zawartych w grach, uczą się współzawodnictwa i wytrwałego dążenia do celu.

Na zajęciach stosowane są różne metody i  formy pracy. Jest to praca w grupie, praca metodą projektu, gry i zabawy z wykorzystaniem programów komputerowych.

 

Anna Klofczyńska-Melka

______________________________________________________________________________________________

Zajęcia matematyczne w klasie I


Zajęcia matematyczne są realizowane systematycznie w dwa razy w tygodniu w wymiarze po 1 godzinie lekcyjnej. W zajęcia uczestniczy 21 uczniów z klasy I. Zajęcia prowadzi wychowawczyni klasy Iwona Rutkiewicz.
   
Głównym celem zajęć jest rozwinięcie u uczniów twórczego i matematycznego myślenia. Pobudzanie uczniów do aktywności poznawczej. Rozbudzanie chęci do podejmowania wysiłku intelektualnego. Kształcenie umiejętności rozwiązywania problemów matematycznych.
   
Zajęcia cieszą się dużym zainteresowaniem i są przyjmowane przez dzieci z dużym entuzjazmem. Uczniowie z zainteresowaniem biorą udział w zabawach i grach matematycznych. Na zajęciach wykorzystywane są różne pomoce służące realizacji treści nauczania, w zależności od zaistniałych potrzeb, np. kostki do gry, miarki, tangramy, kredki, patyczki, guziki, karty pracy.

Iwona Rutkiewicz

______________________________________________________________________________________________

Zajęcia przyrodnicze w ramach projektu Naukowy Zawrót Głowy.


Zajęcia koncentrują się na rozwijaniu zainteresowań z zakresu biologii, chemii, geografii. Podczas spotkań uczniowie podejmują działania na rzecz ochrony środowiska i przyrody. Poznają fakty z życia organizmów, zgłębiają anatomię i fizjologię człowieka. W sposób doświadczalny odkrywają reguły rządzące światem przyrody.
W ramach zajęć przyrodniczych odbywają się zajęcia terenowe, których celem jest wykorzystywanie zdobytej wiedzy teoretycznej w praktyce.
23 marca 2018 roku 30 uczestników tych zajęć zgłębiało swoją wiedzę o ptakach będących symbolem mądrości w ramach ogólnopolskiej akcji „Noc Sów”.
Spotkanie rozpoczęło się ogniskiem, podczas którego dzieci poznały legendy i mity związane z sowami, ale też i zasady związane z bezpiecznym przygotowaniem ogniska w lesie. Następnie duża dawka teorii: poznanie gatunków sów występujących na naszym terenie, nauka rozpoznawania ich głosów oraz poznanie zwyczajów tych niezwykłych ptaków. Intensywny wysiłek umysłowy wymaga wsparcia całego ciała dobrym jedzeniem. Aby mieć siły do dalszego działania dzieci zajadały się smaczną pizzą.
Zaopatrzeni w porządną dawkę wiedzy z głowami pełnymi pomysłów uczniowie projektowali i wykonali sowy ze swoich marzeń. Wylądowały one na drzewie, które zagościło na szkolnym korytarzu.
Resztę wieczoru, który przeciągnął się do białego rana spędziliśmy w szkole.

Alicja Konopko
Małgorzata Bielawska

______________________________________________________________________________________________

Wycieczka do Olsztyna 12 maja 2018 r.

Sprawozdanie

Wycieczka do Olsztyna w ramach projektu ,,Naukowy zawrót głowy”

Wycieczka do Olsztyna odbyła się w sobotę 12 V 2018r. W wyjeździe wzięło udział 40 uczniów

(20 uczniów z klasy I, 20 uczniów z klas IV – VI) oraz 3 opiekunów.

Głównymi założeniami jakie chcieliśmy osiągnąć w ramach wyjazdu to konstruowanie wiedzy o wszechświecie, zdobywanie wiadomości na temat Układu Słonecznego, doświadczenie istnienia zjawisk fizycznych zachodzących na Ziemi, nabywanie umiejętności wnioskowania oraz kształtowanie myślenia przyczynowo – skutkowego, a także rozwijanie twórczego myślenia, kreatywności i wyobraźni.

Aby osiągnąć założone cele wyjazdu odwiedziliśmy Planetarium, gdzie nasi starsi uczniowie obejrzeli film pn. ,,Ziemia, Księżyc, Słońce”, a grupa młodsza z zapartym tchem śledziła akcję

w filmie ,,Co się stało z kalendarzem”.

Obowiązkowym punktem do zwiedzania i poznania nowych wiadomości było Obserwatorium. To w nim uczniowie obejrzeli wystawę dawnych urządzeń astronomicznych. Zobaczyli kolekcję meteorytów, czyli popularnie mówiąc „kamieni z nieba”. Obejrzeli wystawę poświęconą promieniowaniu kosmicznemu. Uwieńczeniem zwiedzania Obserwatorium była kopuła, która ma 3 m średnicy i specjalną szczelinę, rozsuwaną podczas prowadzenia obserwacji. Uczniowie przez teleskop obserwowali niebo.

Ostatnim punktem podczas zwiedzania Obserwatorium był taras widokowy, z którego uczniowie podziwiali piękną panoramę Olsztyna.

Na zakończenie wycieczki dzieci spożyły smaczny obiad, a potem wraz z opiekunami udały się na lody.

Wszystkim wyjazd bardzo się podobał i z niecierpliwością czekamy na następny.

 

Iwona Rutkiewicz

______________________________________________________________________________________________

Teatr Odlotowcy - Zawrotowcy.Spotykamy się i przede wszystkim dobrze ze sobą czujemy. Bawimy się teatrem na wszelkie możliwe sposoby, wymyślamy, tworzymy, kreujemy nasz świat, improwizujemy, budujemy etiudy i zastanawiamy się, co nam w duszy gra, za czym tęsknimy i o czym marzymy. Aktualnie pracujemy nad performancem pt. "Dosięgnąć nieba" pod kierunkiem Edyty Strumińskiej.

 

Edyta Strumińska

______________________________________________________________________________________________